Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Senzuranın radiodan qovduğu məşhur bəstəkar - "Mən təzədən gələrdim, dünyaya"... - VİDEO

Senzuranın radiodan qovduğu məşhur bəstəkar - "Mən təzədən gələrdim, dünyaya"... - VİDEO
   226 dəfə oxunub

Üzeyir Hacıbəyovdan sonra ilk dəfə muğam əsasında opera yazan bəstəkar Elza İbrahimovanın musiqisinin sehri bu gün olduğu kimi sabah da insanları ovsunlayacaq.

Yaşasaydı 75 yaşı olacaqdı: bəstələri ilə milyonların qəlbini fəth edən, dilinin əzbərinə çevrilən Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Elza İbrahimovanın.
Bəlkə biz özü­müz də bilmədən bu görkəmli bəstəkarın nəğmələrinin təsiri altında bö­yü­mü­şük: “Ana laylası”, “Gecələr bulaq başı”, “Yoxluğunu bilə-bilə”, “Qayıt”, “Ey vətən!” və onlarca digər nəğmələri keç­mişlə bu gün arasında musiqi körpü­sü yaradaraq zövqlü­lü­yü, bəşəriliyi, səmimiliyi ilə ölümsüzlük qazandı. 
“Saxtakarlıqdan uzaq olan əsl musiqi dinə-imana gəlməkdə, pak, mərhəmətli və şəfqətli olmaqda insana yardım edir. Gö­zəl musiqi daş ürəkləri yumşaltmağa malikdir”, - deyirdi Elza xanım.

Nəğmə dolu bir dünyama
göz aç­mışdı o gözlər.
Bir ömürlük məhəbbətdən
söz aç­mışdı o gözlər...
Dinlədiyimiz ilk andan onun sehrli musiqilərindən meydana gələn assosiasiyanı izah etmək qeyri-mümkündür. Bu mahnıları Azərbaycanın görkəmli ifaçıları Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova Oqtay Ağayev, Gü­lağa Məmmədov, İslam Rzayev və digər mü­ğənnilər oxuyublar. Bu gün isə İlhamə Quliyeva, Elmira Rəhimova, Flora Kərimova, Akif İslamzadə, Teymur Əmrah onları bizlərə bəxş etməkdə davam edirlər.

“Sən yadıma dü­şəndə”...

Hər il fevralın 11-i təqvimini vərəqləyəndə qulağımıza həzin bir melodiya toxunacaq: “Sən yadıma dü­şəndə”...
Gəlin yada salaq: Elza İmaməddin qızı İbrahimova 1938-ci ildə Hacıqabul şəhərində anadan olub. Uşaq yaşlarından musiqiyə olan sonsuz həvəsi valideynlərinin də nəzərindən qaç­mır. Qardaşı Çingiz İbrahimov deyir: “Kiçik yaşlarından musiqiyə həvəsini və istedadını hiss edən valideynlərimiz onu 8 saylı musiqi məktəbinə qoydular. Hələ 11-12 yaşlarında fortepianoda ifa edirdi”.
Sonra Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini, daha sonra isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirən Elza İbrahimova Cövdət Hacıyevdən, Qara Qarayevdən dərs alır. Onun diplom işi “Fortepiano və orkestr üçün konsert” təkcə müəllimi Qara Qarayev deyil, maestro Niyazi tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdi. Niyazi demişdi ki: “Maraqlıdır, ancaq fortepiano fakturalı pianoçu üçün mü­rəkkəb əsərdir”. Qara Qarayev isə tələbəsinə öyüd vermişdi: “Bu nailiyyətlə kifayətlənməyin, davam edin!”.
Elza İbrahimovanın yaradıcılığında mahnı janrı üstünlük təşkil edir və ilk mahnısını 1968-ci ildə yazıb. Bir il sonra o, milli radioda səslənib. Məmməd Rahimin sözlərinə bəstələnmiş “Yalan ha deyil” mahnısı uğur qazandıqdan sonra ikinci mahnı - “Bakının işıqları” meydana çıxır və yenə Şövkət Ələkbərovanın ifasında səslənən bu mahnısı da rəğbətlə qarşılanır.
Elza xanım həm də Dağıstanın ilk peşəkar qadın bəstəkarlarındandır. Belə ki, 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən sonra Q.Qarayev, O.Taktakişvili və Q.Dombayev kimi professorların rəhbərlik etdikləri komissiya tərəfindən Dağıstana göndərilir. Orada bir qədər çalışdıqdan sonra ailə vəziyyəti ilə əlaqədar vətənə dö­nür. 
Elza xanım bir müddət əməkdar incəsənət xadimi Gü­larə Əliyevanın rəhbəri olduğu “Dan ulduzu” vokal-instrumental ansamblı ilə sıx əməkdaşlıq edir. Onun mahnılarını dinlədikdən sonra Rəşid Behbudov da Elza xanımla əməkdaşlığa başlayır. Bəstəkar o günləri belə xatırlayırdı: “Bir gün mənə zəng oldu, bərk həyəcanlandım. Bö­yük istedadı qarşısında səcdə etdiyim Rəşid Behbudovla danışmaq mənə elə çətin gəldi ki... İşimlə maraqlandı və mən “Ey vətən!” adlı mahnını yenicə tamamladığımı dedim və mahnını ona təqdim etməyə özümdə cəsarət tapdım. Bizim əməkdaşlığımız belə başladı”.
Ölməz sənətkar Rəşid Behbudovun ifa etdiyi “Ey vətən!” mahnısı Odlar yurdunun vizit kartına çevrildi.
Nəğmə dolu bir ürəyəm,
Torpağına baş əyərəm,
Ey vətən!..

Mahnı janrında lövhə ustası
Bulaq nəğmə dilində
gündüz gördüklərini
gecəyəmi danışır?
Bir dəfə xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə sual verəndə ki, şeirlərinə yazılan mahnılar arasında ən çox sevdiyin hansıdır, cavabında “Gecələr bulaq başı” söyləmişdi. Hələ 1984-cü ildə “İşıq çeşməsi nəğmələr” məqaləsində xanım bəstəkarın mahnıları haqqında yazırdı: “Elza İbrahimova mahnı janrında lövhə ustasıdır. O, gözlə gö­rü­nən dünyanın deyil, gö­rü­nə bilməyən, içəridən bizi dalğalandıran hisslərin, həyəcanların, bir sözlə, iç dünyamızın rəssamıdır. O, səslərdən toxuduğu nəğmə naxışlarında bizə ovqatımızı, öz iç dünyamızı göstərir. Onun nəğmələrinin verdiyi bəsirət gö­zü ilə o, bizi özü­mü­zə, daxili aləmimizə baxmağa məcbur edir. Bax, budur bö­yük sənətin gü­cü və sehri!”
Qardaşı Çingiz isə bununla bağlı maraqlı bir hadisə danışdı: “Bir dəfə B.Vahabzadə Elza xanıma belə bir sual verdi: “Yəni siz mənim şeirlərimi məndən də yaxşı hiss edirsiniz ki, onlara belə gö­zəl musiqilər yaza bilirsiniz? Bu necə olur?”.

Tanqo ritmini Azərbaycan estradasına gətirən ilk bəstəkar 

Qeyri-adi fitri istedada malik Elza İbrahimovanın yaradıcılıq yolu heç də hamar olmayıb. Sovet dövründə bir növ senzura rolunu oynayan Teleradionun Bədii Şurasının hədəfinə o da tuş gəlib. Keç­mişlə bu gün arasında musiqi körpü­sü yaradaraq zövqləri oxşayan və sevə-sevə dinlədiyimiz Rəfiq Zəkanın sözlərinə bəstələdiyi “Qurban verərdim” mahnısına gö­rə şura onu bir müddət radiodan kənarlaşdırır. Səbəb kimi isə mahnıda tanqo ritmindən istifadə və bir də onun sözləri göstərilir.
Elza xanım mü­sahibələrindən birində bu barədə belə deyirdi: “Tanqonu uşaqlıqdan sevirəm. Argentina tanqosuna necə biganə qalmaq olar axı? İllər əvvəl mərhum Rəfiq Zəka “Qurban verərdim” şeirini mənə göstərərkən nə vaxtsa həmin sözlərə musiqi bəstələyəcəyim heç ağlıma da gəlməzdi. Üstəlik tanqonun “burjua” ahənginin sovet ruhuna uyğun gəlmədiyini deyirdilər. Teleradionun Bədii Şurasında biz müəlliflərə və gənc ifaçı Akif İslamzadəyə “kommunizmə doğru addımladığımız bir vaxtda insanları keç­mişə qaytarmaq istəyirsiniz!”, - deyə irad bildirmişdilər”.
Beləliklə, o zaman “Qurban verərdim” əsərini qəbul etmədilər. Amma buna baxmayaraq, Elza xanım sonralar tanqo ritmində daha bir neçə mahnı bəstələdi: Şövkət Ələkbərovanın ifa etdiyi “Sən mənə lazımsan” (sözləri Ə.Kürçaylı ), Gü­lağa Məmmədov, Leyla Şərifovanın ifasında səslənmiş “Bağçadan keç­mişəm” (sözləri Ə.Əlibəyli) və s. Ümumilikdə bəstəkar ona yaxın tanqo ritmində mahnı yazıb və digərləri kimi onlar da sevilən nəğmələrə çevrilib. Bir sözlə, bu qeyri-istedada malik xanım bəstəkarın gö­zəl mahnıları onu milyonlara sevdirdi.

“Yanan laylalar” 

Elza İbrahimova yaradıcılığında mütəmadi olaraq kamera janrına mü­raciət edir, simfonik poema, oratoriya, vokal-instrumental və kamera əsərləri, Hü­seyn Cavidin pyesi əsasında “Afət”, “Yanan laylalar”, “Şeyx Şamil” operalarını yazır.
Ən bö­yük arzusu Qarabağ mövzusunda olan “Yanan laylalar” əsərini vətənində Opera və Balet Teatrının səhnəsində görmək idi. “Yanan laylaların” səhnələşdirilməsi haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin 1993-cü il qərarını isə bəstəkarın qardaşı Çingiz İbrahimovun dediyi kimi, “arxivdə toz basıb”.
“Axı mən onu xalqda ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün yazmışam. Bu opera Qarabağ faciəsinə həsr olunub. O zaman mənə ilham gələndə haradan biləydim ki, iyirmi il bu əsər uğrunda mü­barizə aparmalı, onun səhnəyə qoyulmasını gözləməli olacağam. Halbuki həmin əsəri Azərbaycanın 30 görkəmli mədəniyyət xadimi dəstəkləyib”, - deyən xanım bəstəkar təəssüf hisslərini gizlətməzdi. 
Əsərin ilk dinləyicilərindən olan mərhum Cahangir Cahangirov onu “xalis opera” adlandırmışdı. “Yanan laylalar” operasının librettosunun müəllifi şair, dramaturq Ramiz Heydər isə deyirdi: “Elza İbrahimova Üzeyir Hacıbəyovdan sonra ilk dəfə muğam əsasında opera yazan bəstəkardır”. 
Qardaşının bildirdiyinə gö­rə, Elza İbrahimova ömrü­nün son günlərində ruh düşkünlü­yü keçirib: “Buna səbəb “Yanan laylalar” operasının səhnəyə qoyulmaması idi. Nə qədər çalışdıqsa, onu bu vəziyyətdən çıxara bilmədik”.

Mərmərdən royal

Həyatı dərk edəndən bacısını royalla birlikdə gö­rüb. Demək olar hər gün Elza xanımın öz zərif barmaqları ilə bu royalı necə silib əzizlədiyinin şahidi olub. Bacısı haqq dünyasına qovuşandan bəri royalın tozunu hər gün Çingiz müəllim özü alır. Hətta onun vəfatından sonra qəribə hadisə ilə də üzləşib: royalın bir simi öz-özü­nə qırılmışdı… 
“Hər il yanvarın 10-da ona doğum gü­nü mü­nasibətilə hədiyyə alırdım. Bu dəfə də alacaqdım, təəssüf ki, həyatdan köçdü”, - deyən Çingiz müəllim bir qədər kövrəlir və sonra davam edir: “Bu dəfə də ona hədiyyə etdim. Bilirdim ki, Elzanı musiqi aləti olmadan təsəvvür etmək çətindir. Ona gö­rə də başdaşı ilə sinə daşının yanında qara mərmərdən bir royal dü­zəltdirdim. Üzərinə Rəşid Behbudovun ifasında səslənən və Azərbaycanın vizit kartına çevrilən ən məşhur mahnısının - “Ey vətən!”in sözlərini yazdırdım:
Bir anamdan, bir də səndən
Bu dünyada doya bilmirəm. 
Yalnız bundan sonra bir qədər rahatlıq tapdım”. 

 

“Xarakter etibarilə məxmər kimi bir insan idi” 

Bizimlə söhbətində Teymur Əmrah bəstəkarla bağlı xatirələrini belə bö­lü­şür: “ Eşitdiyimə gö­rə dahi bəstəkar Qara Qarayev çox əzəmətli, ağırtəbiətli olub və Elza xanım da xarakter etibarilə öz müəlliminə bənzəyirdi. Ağır təbiətə malik Elza xanımı təkcə mən güldü­rə bilirdim. Ömrü­nün sonlarında ağır xəstəliyə tutulanda da onun kefini mən açırdım. Məni çox istəyirdi. Xarakter etibarilə məxmər kimi bir insan idi. Alicənab təbiəti vardı, başqaları haqqında danışmazdı. O, çox saf insan idi”. 
Söhbət əsnasında Teymur Əmrah bəstəkarla ilk tanışlığından, əməkdaşlığından da söz aç­dı: “On il bundan öncə Elza xanımın qapısını döydüm və özü­mü təqdim etdim. Dedi, hə, tanıdım, mahnımı efirdə oxuyan oğlansan”. İfamda səslənən “Ağlamasın salxım sö­yüd” mahnısı elə xoşuna gəlmişdi ki, mənimlə əməkdaşlığa razılıq verdi. Dedi ki, nə zaman istəyirsiniz gəlin və mahnılarımı oxuyun. Ondan xahiş etdim ki, mənə mahnı yazsın. Bu gün bö­yük fəxrlə deyirəm ki, Elza xanım “Peşmanam” mahnısını məhz mənim üçün yazıb. Onun bü­tün janrlarda bəstələdiyi mahnıları ifa etmişəm. O qədər savadlı musiqişü­nas idi ki, ağ vərəqi gö­tü­rüb əsəri birbaşa notlaşdıra bilirdi. Hər bəstəkar bunu bacarmır”.

“Gözləyəcəm səhər, axşam, yoxluğunu bilə-bilə” 

Öz sənətinə bağlı olan bəstəkar Elza İbrahimova hətta ömrü­nün sonunu da musiqisiz təsəvvür etmirdi. Elə ona gö­rə də Teymur Əmrahdan onun vəfatı ilə bağlı xəbərin oxunması fonunda “Yoxluğunu bilə-bilə” mahnısını ifa etməsini xahiş etmişdi.
Yanağımda göz yaşlarım dü­zü­lübdür gilə-gilə,
Gözləyirəm gəlib siləsən yoxluğunu bilə-bilə,
Ürəyimi eyləyib şam, zülmətlərdə dayanmışam,
Gözləyəcəm səhər, axşam, yoxluğunu bilə-bilə.
Hər dəfə bu barədə danışanda Teymur Əmrah ona təsəlli verərdi.
Qardaşının sözlərinə gö­rə, Elza xanım istedadlı olduğu qədər, həm də təvazö­kar bir insan idi: “O, heç vaxt öz şan-şöhrəti uğrunda mü­barizə aparmadı, bu peşənin pulu barədə fikirləşmədi. Həmişə deyirdi ki, bəstəkarlıq onun üçün dərs demək kimi adi bir işdir. O, hələ səslənməyən o qədər mahnılar qoyub getdi ki… Amma mən çox rahatam. Bilirəm ki, bizim balaların qulağını heç vaxt heç kim korlaya bilməz”.
Bəli, Elza İbrahimova unudulmaz mahnıların unudulmaz bəstəkarı kimi adını Azərbaycan musiqi tarixinə yazdı... O, 2012-ci il fevralın 11-də 74 yaşında dünyasını dəyişdi. Musiqisinin sehri isə bu gün olduğu kimi sabah da insanları ovsunlayacaq. Ona “Qayıt” desək də, qayıtmayacaq, ancaq ölməz mahnıları ən bö­yük səhnələrdə ən qüdrətli sənətkarlar tərəfindən hər dəfə oxunanda, kö­nüllərə yol tapanda bu əvəzsiz nəğmələri yaradan bəstəkar yada dü­şəcək, xatırlanacaq. Elə bu da ömrün davamıdır.

ATV.az

 

BUNU DA OXU

Məhəmmədrza Purməhəmmədi: Şərqi Azərbaycan vilayətinin orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanacaq
"Park Cinema"da növbəti premyera - "Yesterday" filminin nümayişi - FOTOLAR
“Knyaz İqor” operasının baş rolunu Azərbaycanın Xalq artisti oynayıb - FOTOLAR
İncəsənət Gimnaziyasında "Bilik Günü" belə qeyd olundu - FOTOLAR
“ATV Səhər” Cocuq Mərcanlıda - İki saat canlı yayımda tamaşaçılarla - FOTOLAR
Xəbər lenti

Daha bir piyada yol qəzasının qurbanı oldu
23:45 18.09.2019

Qarabağ separatçılarının başçısı istintaqa çağırılıb
23:27 18.09.2019

Dahi bəstəkara həsr olunmuş sərgi açılıb
23:10 18.09.2019

Birinci sinfə şagird qəbulu - III mərhələ oktyabrın 15-dək davam edəcək
22:53 18.09.2019

ABŞ Ruhaniyə viza vermir - İran prezidenti BMT toplantısında iştirak etməyə bilər
22:35 18.09.2019

“Əbədi ezamiyyət” filmi Çində beynəlxalq sərgidə nümayiş olunub
22:17 18.09.2019

Ərdoğan Suriyada yeni əməliyyatın anonsunu verdi - “ABŞ-ın iki həftə vaxtı var”
22:00 18.09.2019

Nazir təlimlərin gedişatı ilə maraqlandı - Ordumuzun təlimləri davam edir
21:42 18.09.2019

Əvvəllər məhkum olunmuş şəxs oğurluq etdi - Kürdəmirdə
21:24 18.09.2019

Qırğızıstanda “Oş-türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı-2019” adlı abidə ucaldılacaq
21:03 18.09.2019

Qarabağ veteranları bir araya gəldi - 65 min keçmiş döyüşçünü birləşdirən təşkilatın 25 illiyi qeyd edildi
20:45 18.09.2019

Şirvanda Regional Vəkil Bürosu açılıb - Büroda 77 vəkil fəaliyyət göstərəcək
20:27 18.09.2019

“Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası” Fransanın mərkəzi kitabxanalarında...
20:10 18.09.2019

“Artım”da uşaqlar üçün ustad dərsləri keçiriləcək
19:52 18.09.2019

Ermənistan polisinin rəisi istefa verib
19:35 18.09.2019

“Kim istəyir antibiotik alır” - Millət vəkilləri nəzarətin artırılmasını təklif edir
19:18 18.09.2019

Sabah 31 dərəcə isti olacaq
19:00 18.09.2019

Bu dəfə muğam və təsniflər “Rast dünyası”nda səslənəcək
18:44 18.09.2019

Bakı şəhərində çoxmənzilli binaların dam örtüklərinin təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
18:25 18.09.2019

Astronomlar ən ağır neytron ulduzu müəyyən ediblər
18:10 18.09.2019

Ev şəraitində ən "kiyevsayağı kotleti" necə hazırlamaq olar? - VİDEO
17:52 18.09.2019

Niyazinin mənzil-muzeyinin 25 illiyi qeyd olunub - FOTOLAR
17:30 18.09.2019

Məhəmmədrza Purməhəmmədi: Şərqi Azərbaycan vilayətinin orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanacaq
17:10 18.09.2019

Ukraynanın Mirqorod şəhərində karantin elan edilib
16:53 18.09.2019

Azərbaycan güləşçisi Mariya Stadnik ikinci dəfə dünya çempionu oldu - FOTOLAR
16:35 18.09.2019

Çində avtovağzal binasının sürüşdürülməsi "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na düşüb
16:17 18.09.2019

Türk musiqisi inciləri. 2005-ci il - Tuğba Ekinci - "O şimdi asker" - VİDEO
15:59 18.09.2019

Aşurada 2600 litrdən çox qan tədarük edilib - Qan verənlərdən 169 nəfərində virus aşkarlanıb
15:37 18.09.2019

Dəri fabrikində dəhşətli yanğın
15:16 18.09.2019

Xalqının taleyini yaşayan dahi - FOTOLAR
15:00 18.09.2019

Bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatının maraqlı görüntüləri - FOTOLAR
14:43 18.09.2019

ABŞ və Yaponiya ticarət sazişi üzrə ilkin razılaşma əldə ediblər
14:23 18.09.2019

Bu gün təmas xəttində monitorinq keçiriləcək
14:06 18.09.2019

Əzim Əzimzadənin ev-muzeyində Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsi anılıb
13:48 18.09.2019

Bərdədə avtomobil piyadanı vurdu - Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib
13:30 18.09.2019

Bəy gəlinsiz toy etdi - Masallıda
13:13 18.09.2019

Hindistan yeni raketi uğurla sınaqdan keçirdi
12:55 18.09.2019

Kürdəmirdə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşamış “peşəkar oğru” saxlanılıb
12:37 18.09.2019

Tarixdə bu gün - 18 Sentyabr - Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, Adil İsgəndərov, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri . . .
12:19 18.09.2019

"Park Cinema"da növbəti premyera - "Yesterday" filminin nümayişi - FOTOLAR
12:02 18.09.2019

18 sentyabr - Milli Musiqi Günüdür
11:44 18.09.2019

Şirvanda avtomobil beton dirəyə çırpılıb - Xəsarət alanlar var
11:27 18.09.2019

Bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının ilk qalibləri bəlli oldu
11:22 18.09.2019

Tramp ölkənin neft ehtiyatlarından istifadə etməyəcək
11:06 18.09.2019

Çempionlar Liqasında tarix yazan iki vunderkind - FOTOLAR
10:47 18.09.2019

Çempionlar Liqası - 8 oyun, 21 top
10:10 18.09.2019

Nazirlik səyyar xidmət təşkil etdi - İş yeri vətəndaşa yaşadığı ünvanda təqdim olundu - VİDEO
09:52 18.09.2019

Balacalar üçün bir gündə iki tamaşa -“Kəloğlan” və “Şəngülüm, Məngülüm”
09:34 18.09.2019

Ödənişli əsaslarla təhsil alan gənclərə dəstək - 425 gəncin təhsil xərcini Gənclər Fondu qarşılayacaq - VİDEO
23:40 17.09.2019

Azərbaycanın sosial vəziyyətini dəyişən müqavilə - Xoşbəxt Yusifzadə: “Əsrin müqaviləsi” Heydər Əliyevin şah əsəridir
23:11 17.09.2019

Portuqaliyada müəllimlərin tətilləri ilə əlaqədar yüzlərlə məktəb bağlanıb
22:49 17.09.2019

YAP-ın təşkil etdiyi müsabiqə yekunlaşdı - Qaliblərlə görüş keçirildi
22:28 17.09.2019

Bakı Ali Neft Məktəbində yay məktəbi açıldı - 10-dan çox ölkədən 50 nümayəndə təmsil olunur
22:07 17.09.2019

Yunanıstanda Qərbi Nil virusundan 15 nəfər ölüb
21:48 17.09.2019

Respublika çaylarında suyun səviyyəsi artıb
21:27 17.09.2019

Qutab və lavaşa həsr olunan ustad məşğələsi təşkil edilib - FOTOLAR
21:07 17.09.2019

Ermənistanda istefa dalğası - Tonoyanın da istefaya göndəriləcəyi bildirilir
20:48 17.09.2019

Növbəti mərhələyə hazırlıq tapşırığı verildi - Raket və artilleriya bölmələri start mövqeyinə çıxarıldı
20:27 17.09.2019

Şirkətlərə dair vahid məlumat bazası yaradılır - Nazirlər kabineti qərar qəbul edib
20:08 17.09.2019

“ABŞ münaqişədən qaçmağa çalışır” - Trampdan İranla bağlı açıqlama
19:48 17.09.2019

Basqal kəndində yeni məktəb binası istifadəyə verilib
19:29 17.09.2019

Mədəniyyət Komitəsi payız sessiyasının ilk iclasını keçirdi
19:11 17.09.2019

Əsrin müqaviləsi -25 - Müqavilənin ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyətindən söz açıldı
18:54 17.09.2019

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
18:35 17.09.2019

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
18:25 17.09.2019

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
18:25 17.09.2019

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
18:18 17.09.2019

Müdafiə naziri Böyük Britaniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb - FOTOLAR
17:58 17.09.2019

“Knyaz İqor” operasının baş rolunu Azərbaycanın Xalq artisti oynayıb - FOTOLAR
17:37 17.09.2019

Özbəkistanın tnews.uz portalı Qarabağ mətbəxi haqqında geniş məqalə hazırlayıb
17:17 17.09.2019

Sabah monitorinq keçiriləcək - Monitorinqi səhra köməkçiləri izləyəcəklər
17:00 17.09.2019

Sabah havanın temperaturu artaraq 32 dərəcə olacaq
16:44 17.09.2019

Yada düşər xatirələr. 1981-ci il. - Flora Kərimova."Bağışla" - VİDEO
16:23 17.09.2019

Pərvanda və Kabildə törədilən partlayışların məsuliyyətini “Taliban” üzərinə götürüb
16:06 17.09.2019

Xətai Sənət Mərkəzində elan olunan respublika yaradıcılıq müsabiqəsi davam edir
15:47 17.09.2019

Gənc Tamaşaçılar Teatrı rusdilli tamaşaçılarını unutmayıb
15:28 17.09.2019

İtaliyada neft emalı zavodunda güclü partlayış olub
15:07 17.09.2019

Yeni tədris ilinə böyük inamla
14:50 17.09.2019

Xəzinə axtarırdılar, məbəd aşkarlandı - Misirdə saxta arxeoloqlar saxlanıldı
14:31 17.09.2019

Prezidentin mitinqində dəhşətli partlayış baş verdi - Çox sayda ölü və yaralı var
14:12 17.09.2019

Bütün xəbərlər