Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Senzuranın radiodan qovduğu məşhur bəstəkar - "Mən təzədən gələrdim, dünyaya"... - VİDEO

Senzuranın radiodan qovduğu məşhur bəstəkar - "Mən təzədən gələrdim, dünyaya"... - VİDEO
   202 dəfə oxunub

Üzeyir Hacıbəyovdan sonra ilk dəfə muğam əsasında opera yazan bəstəkar Elza İbrahimovanın musiqisinin sehri bu gün olduğu kimi sabah da insanları ovsunlayacaq.

Yaşasaydı 75 yaşı olacaqdı: bəstələri ilə milyonların qəlbini fəth edən, dilinin əzbərinə çevrilən Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Elza İbrahimovanın.
Bəlkə biz özü­müz də bilmədən bu görkəmli bəstəkarın nəğmələrinin təsiri altında bö­yü­mü­şük: “Ana laylası”, “Gecələr bulaq başı”, “Yoxluğunu bilə-bilə”, “Qayıt”, “Ey vətən!” və onlarca digər nəğmələri keç­mişlə bu gün arasında musiqi körpü­sü yaradaraq zövqlü­lü­yü, bəşəriliyi, səmimiliyi ilə ölümsüzlük qazandı. 
“Saxtakarlıqdan uzaq olan əsl musiqi dinə-imana gəlməkdə, pak, mərhəmətli və şəfqətli olmaqda insana yardım edir. Gö­zəl musiqi daş ürəkləri yumşaltmağa malikdir”, - deyirdi Elza xanım.

Nəğmə dolu bir dünyama
göz aç­mışdı o gözlər.
Bir ömürlük məhəbbətdən
söz aç­mışdı o gözlər...
Dinlədiyimiz ilk andan onun sehrli musiqilərindən meydana gələn assosiasiyanı izah etmək qeyri-mümkündür. Bu mahnıları Azərbaycanın görkəmli ifaçıları Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova Oqtay Ağayev, Gü­lağa Məmmədov, İslam Rzayev və digər mü­ğənnilər oxuyublar. Bu gün isə İlhamə Quliyeva, Elmira Rəhimova, Flora Kərimova, Akif İslamzadə, Teymur Əmrah onları bizlərə bəxş etməkdə davam edirlər.

“Sən yadıma dü­şəndə”...

Hər il fevralın 11-i təqvimini vərəqləyəndə qulağımıza həzin bir melodiya toxunacaq: “Sən yadıma dü­şəndə”...
Gəlin yada salaq: Elza İmaməddin qızı İbrahimova 1938-ci ildə Hacıqabul şəhərində anadan olub. Uşaq yaşlarından musiqiyə olan sonsuz həvəsi valideynlərinin də nəzərindən qaç­mır. Qardaşı Çingiz İbrahimov deyir: “Kiçik yaşlarından musiqiyə həvəsini və istedadını hiss edən valideynlərimiz onu 8 saylı musiqi məktəbinə qoydular. Hələ 11-12 yaşlarında fortepianoda ifa edirdi”.
Sonra Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini, daha sonra isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirən Elza İbrahimova Cövdət Hacıyevdən, Qara Qarayevdən dərs alır. Onun diplom işi “Fortepiano və orkestr üçün konsert” təkcə müəllimi Qara Qarayev deyil, maestro Niyazi tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdi. Niyazi demişdi ki: “Maraqlıdır, ancaq fortepiano fakturalı pianoçu üçün mü­rəkkəb əsərdir”. Qara Qarayev isə tələbəsinə öyüd vermişdi: “Bu nailiyyətlə kifayətlənməyin, davam edin!”.
Elza İbrahimovanın yaradıcılığında mahnı janrı üstünlük təşkil edir və ilk mahnısını 1968-ci ildə yazıb. Bir il sonra o, milli radioda səslənib. Məmməd Rahimin sözlərinə bəstələnmiş “Yalan ha deyil” mahnısı uğur qazandıqdan sonra ikinci mahnı - “Bakının işıqları” meydana çıxır və yenə Şövkət Ələkbərovanın ifasında səslənən bu mahnısı da rəğbətlə qarşılanır.
Elza xanım həm də Dağıstanın ilk peşəkar qadın bəstəkarlarındandır. Belə ki, 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən sonra Q.Qarayev, O.Taktakişvili və Q.Dombayev kimi professorların rəhbərlik etdikləri komissiya tərəfindən Dağıstana göndərilir. Orada bir qədər çalışdıqdan sonra ailə vəziyyəti ilə əlaqədar vətənə dö­nür. 
Elza xanım bir müddət əməkdar incəsənət xadimi Gü­larə Əliyevanın rəhbəri olduğu “Dan ulduzu” vokal-instrumental ansamblı ilə sıx əməkdaşlıq edir. Onun mahnılarını dinlədikdən sonra Rəşid Behbudov da Elza xanımla əməkdaşlığa başlayır. Bəstəkar o günləri belə xatırlayırdı: “Bir gün mənə zəng oldu, bərk həyəcanlandım. Bö­yük istedadı qarşısında səcdə etdiyim Rəşid Behbudovla danışmaq mənə elə çətin gəldi ki... İşimlə maraqlandı və mən “Ey vətən!” adlı mahnını yenicə tamamladığımı dedim və mahnını ona təqdim etməyə özümdə cəsarət tapdım. Bizim əməkdaşlığımız belə başladı”.
Ölməz sənətkar Rəşid Behbudovun ifa etdiyi “Ey vətən!” mahnısı Odlar yurdunun vizit kartına çevrildi.
Nəğmə dolu bir ürəyəm,
Torpağına baş əyərəm,
Ey vətən!..

Mahnı janrında lövhə ustası
Bulaq nəğmə dilində
gündüz gördüklərini
gecəyəmi danışır?
Bir dəfə xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə sual verəndə ki, şeirlərinə yazılan mahnılar arasında ən çox sevdiyin hansıdır, cavabında “Gecələr bulaq başı” söyləmişdi. Hələ 1984-cü ildə “İşıq çeşməsi nəğmələr” məqaləsində xanım bəstəkarın mahnıları haqqında yazırdı: “Elza İbrahimova mahnı janrında lövhə ustasıdır. O, gözlə gö­rü­nən dünyanın deyil, gö­rü­nə bilməyən, içəridən bizi dalğalandıran hisslərin, həyəcanların, bir sözlə, iç dünyamızın rəssamıdır. O, səslərdən toxuduğu nəğmə naxışlarında bizə ovqatımızı, öz iç dünyamızı göstərir. Onun nəğmələrinin verdiyi bəsirət gö­zü ilə o, bizi özü­mü­zə, daxili aləmimizə baxmağa məcbur edir. Bax, budur bö­yük sənətin gü­cü və sehri!”
Qardaşı Çingiz isə bununla bağlı maraqlı bir hadisə danışdı: “Bir dəfə B.Vahabzadə Elza xanıma belə bir sual verdi: “Yəni siz mənim şeirlərimi məndən də yaxşı hiss edirsiniz ki, onlara belə gö­zəl musiqilər yaza bilirsiniz? Bu necə olur?”.

Tanqo ritmini Azərbaycan estradasına gətirən ilk bəstəkar 

Qeyri-adi fitri istedada malik Elza İbrahimovanın yaradıcılıq yolu heç də hamar olmayıb. Sovet dövründə bir növ senzura rolunu oynayan Teleradionun Bədii Şurasının hədəfinə o da tuş gəlib. Keç­mişlə bu gün arasında musiqi körpü­sü yaradaraq zövqləri oxşayan və sevə-sevə dinlədiyimiz Rəfiq Zəkanın sözlərinə bəstələdiyi “Qurban verərdim” mahnısına gö­rə şura onu bir müddət radiodan kənarlaşdırır. Səbəb kimi isə mahnıda tanqo ritmindən istifadə və bir də onun sözləri göstərilir.
Elza xanım mü­sahibələrindən birində bu barədə belə deyirdi: “Tanqonu uşaqlıqdan sevirəm. Argentina tanqosuna necə biganə qalmaq olar axı? İllər əvvəl mərhum Rəfiq Zəka “Qurban verərdim” şeirini mənə göstərərkən nə vaxtsa həmin sözlərə musiqi bəstələyəcəyim heç ağlıma da gəlməzdi. Üstəlik tanqonun “burjua” ahənginin sovet ruhuna uyğun gəlmədiyini deyirdilər. Teleradionun Bədii Şurasında biz müəlliflərə və gənc ifaçı Akif İslamzadəyə “kommunizmə doğru addımladığımız bir vaxtda insanları keç­mişə qaytarmaq istəyirsiniz!”, - deyə irad bildirmişdilər”.
Beləliklə, o zaman “Qurban verərdim” əsərini qəbul etmədilər. Amma buna baxmayaraq, Elza xanım sonralar tanqo ritmində daha bir neçə mahnı bəstələdi: Şövkət Ələkbərovanın ifa etdiyi “Sən mənə lazımsan” (sözləri Ə.Kürçaylı ), Gü­lağa Məmmədov, Leyla Şərifovanın ifasında səslənmiş “Bağçadan keç­mişəm” (sözləri Ə.Əlibəyli) və s. Ümumilikdə bəstəkar ona yaxın tanqo ritmində mahnı yazıb və digərləri kimi onlar da sevilən nəğmələrə çevrilib. Bir sözlə, bu qeyri-istedada malik xanım bəstəkarın gö­zəl mahnıları onu milyonlara sevdirdi.

“Yanan laylalar” 

Elza İbrahimova yaradıcılığında mütəmadi olaraq kamera janrına mü­raciət edir, simfonik poema, oratoriya, vokal-instrumental və kamera əsərləri, Hü­seyn Cavidin pyesi əsasında “Afət”, “Yanan laylalar”, “Şeyx Şamil” operalarını yazır.
Ən bö­yük arzusu Qarabağ mövzusunda olan “Yanan laylalar” əsərini vətənində Opera və Balet Teatrının səhnəsində görmək idi. “Yanan laylaların” səhnələşdirilməsi haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin 1993-cü il qərarını isə bəstəkarın qardaşı Çingiz İbrahimovun dediyi kimi, “arxivdə toz basıb”.
“Axı mən onu xalqda ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün yazmışam. Bu opera Qarabağ faciəsinə həsr olunub. O zaman mənə ilham gələndə haradan biləydim ki, iyirmi il bu əsər uğrunda mü­barizə aparmalı, onun səhnəyə qoyulmasını gözləməli olacağam. Halbuki həmin əsəri Azərbaycanın 30 görkəmli mədəniyyət xadimi dəstəkləyib”, - deyən xanım bəstəkar təəssüf hisslərini gizlətməzdi. 
Əsərin ilk dinləyicilərindən olan mərhum Cahangir Cahangirov onu “xalis opera” adlandırmışdı. “Yanan laylalar” operasının librettosunun müəllifi şair, dramaturq Ramiz Heydər isə deyirdi: “Elza İbrahimova Üzeyir Hacıbəyovdan sonra ilk dəfə muğam əsasında opera yazan bəstəkardır”. 
Qardaşının bildirdiyinə gö­rə, Elza İbrahimova ömrü­nün son günlərində ruh düşkünlü­yü keçirib: “Buna səbəb “Yanan laylalar” operasının səhnəyə qoyulmaması idi. Nə qədər çalışdıqsa, onu bu vəziyyətdən çıxara bilmədik”.

Mərmərdən royal

Həyatı dərk edəndən bacısını royalla birlikdə gö­rüb. Demək olar hər gün Elza xanımın öz zərif barmaqları ilə bu royalı necə silib əzizlədiyinin şahidi olub. Bacısı haqq dünyasına qovuşandan bəri royalın tozunu hər gün Çingiz müəllim özü alır. Hətta onun vəfatından sonra qəribə hadisə ilə də üzləşib: royalın bir simi öz-özü­nə qırılmışdı… 
“Hər il yanvarın 10-da ona doğum gü­nü mü­nasibətilə hədiyyə alırdım. Bu dəfə də alacaqdım, təəssüf ki, həyatdan köçdü”, - deyən Çingiz müəllim bir qədər kövrəlir və sonra davam edir: “Bu dəfə də ona hədiyyə etdim. Bilirdim ki, Elzanı musiqi aləti olmadan təsəvvür etmək çətindir. Ona gö­rə də başdaşı ilə sinə daşının yanında qara mərmərdən bir royal dü­zəltdirdim. Üzərinə Rəşid Behbudovun ifasında səslənən və Azərbaycanın vizit kartına çevrilən ən məşhur mahnısının - “Ey vətən!”in sözlərini yazdırdım:
Bir anamdan, bir də səndən
Bu dünyada doya bilmirəm. 
Yalnız bundan sonra bir qədər rahatlıq tapdım”. 

 

“Xarakter etibarilə məxmər kimi bir insan idi” 

Bizimlə söhbətində Teymur Əmrah bəstəkarla bağlı xatirələrini belə bö­lü­şür: “ Eşitdiyimə gö­rə dahi bəstəkar Qara Qarayev çox əzəmətli, ağırtəbiətli olub və Elza xanım da xarakter etibarilə öz müəlliminə bənzəyirdi. Ağır təbiətə malik Elza xanımı təkcə mən güldü­rə bilirdim. Ömrü­nün sonlarında ağır xəstəliyə tutulanda da onun kefini mən açırdım. Məni çox istəyirdi. Xarakter etibarilə məxmər kimi bir insan idi. Alicənab təbiəti vardı, başqaları haqqında danışmazdı. O, çox saf insan idi”. 
Söhbət əsnasında Teymur Əmrah bəstəkarla ilk tanışlığından, əməkdaşlığından da söz aç­dı: “On il bundan öncə Elza xanımın qapısını döydüm və özü­mü təqdim etdim. Dedi, hə, tanıdım, mahnımı efirdə oxuyan oğlansan”. İfamda səslənən “Ağlamasın salxım sö­yüd” mahnısı elə xoşuna gəlmişdi ki, mənimlə əməkdaşlığa razılıq verdi. Dedi ki, nə zaman istəyirsiniz gəlin və mahnılarımı oxuyun. Ondan xahiş etdim ki, mənə mahnı yazsın. Bu gün bö­yük fəxrlə deyirəm ki, Elza xanım “Peşmanam” mahnısını məhz mənim üçün yazıb. Onun bü­tün janrlarda bəstələdiyi mahnıları ifa etmişəm. O qədər savadlı musiqişü­nas idi ki, ağ vərəqi gö­tü­rüb əsəri birbaşa notlaşdıra bilirdi. Hər bəstəkar bunu bacarmır”.

“Gözləyəcəm səhər, axşam, yoxluğunu bilə-bilə” 

Öz sənətinə bağlı olan bəstəkar Elza İbrahimova hətta ömrü­nün sonunu da musiqisiz təsəvvür etmirdi. Elə ona gö­rə də Teymur Əmrahdan onun vəfatı ilə bağlı xəbərin oxunması fonunda “Yoxluğunu bilə-bilə” mahnısını ifa etməsini xahiş etmişdi.
Yanağımda göz yaşlarım dü­zü­lübdür gilə-gilə,
Gözləyirəm gəlib siləsən yoxluğunu bilə-bilə,
Ürəyimi eyləyib şam, zülmətlərdə dayanmışam,
Gözləyəcəm səhər, axşam, yoxluğunu bilə-bilə.
Hər dəfə bu barədə danışanda Teymur Əmrah ona təsəlli verərdi.
Qardaşının sözlərinə gö­rə, Elza xanım istedadlı olduğu qədər, həm də təvazö­kar bir insan idi: “O, heç vaxt öz şan-şöhrəti uğrunda mü­barizə aparmadı, bu peşənin pulu barədə fikirləşmədi. Həmişə deyirdi ki, bəstəkarlıq onun üçün dərs demək kimi adi bir işdir. O, hələ səslənməyən o qədər mahnılar qoyub getdi ki… Amma mən çox rahatam. Bilirəm ki, bizim balaların qulağını heç vaxt heç kim korlaya bilməz”.
Bəli, Elza İbrahimova unudulmaz mahnıların unudulmaz bəstəkarı kimi adını Azərbaycan musiqi tarixinə yazdı... O, 2012-ci il fevralın 11-də 74 yaşında dünyasını dəyişdi. Musiqisinin sehri isə bu gün olduğu kimi sabah da insanları ovsunlayacaq. Ona “Qayıt” desək də, qayıtmayacaq, ancaq ölməz mahnıları ən bö­yük səhnələrdə ən qüdrətli sənətkarlar tərəfindən hər dəfə oxunanda, kö­nüllərə yol tapanda bu əvəzsiz nəğmələri yaradan bəstəkar yada dü­şəcək, xatırlanacaq. Elə bu da ömrün davamıdır.

ATV.az

 

BUNU DA OXU

“Ural” hava yolları Azərbaycandan üzr istədi
Trampdan “11 sentyabr”la bağlı gözlənilməz bəyanat - “İraq hücum etməyib”
6 опасных свойств черешни - Кому нельзя ее есть?
9-cu sinif şagirdlərinin nəzərinə - İmtahanın nəticələri açıqlandı
300 yeni avtobus gətiriləcək - Əsasən Bakıətrafı qəsəbələrə işləyən avtobuslar yenilənəcək
Xəbər lenti

Tramp kütləvi deportasiyaya başlayir:“Necə gəliblər, elə də gedəcəklər”
14:04 19.06.2019

İlqar Xəyal ikinci dəfə evlənibmiş
13:47 19.06.2019

“ABŞ hazırdır” - Boltondan Qarabağ açıqlaması
13:30 19.06.2019

ACF-nın vitse-prezidenti Sadıq Sadıqov: - "Bir komplekt medal əldə edə bilsək..." - ÖZƏL
13:19 19.06.2019

Gül qabında çətənə kolları əkən sakin saxlanıldı - Şabranda - FOTOLAR
13:10 19.06.2019

Tramp yeni Müdafiə naziri təyin etdi
12:53 19.06.2019

Zaqatalada "Marixuana Ramin" tutuldu
12:35 19.06.2019

“Ural” hava yolları Azərbaycandan üzr istədi
12:18 19.06.2019

Sarayda avtomobil hasara dəydi, sürücü öldü
12:00 19.06.2019

Leyla Əliyeva nərə balıqlarının Xəzərə buraxılması mərasimində - FOTOLAR
11:45 19.06.2019

Dörd ildə 560 min nəfər icbari müayinədən keçib - Yeddi cütlük evlənməkdən imtina edib
11:30 19.06.2019

Trampdan “11 sentyabr”la bağlı gözlənilməz bəyanat - “İraq hücum etməyib”
11:11 19.06.2019

“Ermənilər məni hansı silahla təhdid edirdilər? Axı onların heç 35 km-dəki hədəfi vura bilən topu yoxdur” - VİDEO
10:55 19.06.2019

XİN-dən Qarabağda təlim xəbərinə reaksiya - “Ermənistan rəhbərliyinin məntiqini anlamaq çətindir” - VİDEO
10:36 19.06.2019

Efirdə qərgin anlar yaşandı - "Bizimləsən"-də - VİDEO
10:19 19.06.2019

6 опасных свойств черешни - Кому нельзя ее есть?
10:00 19.06.2019

Niyaməddin Musayev "Zaurla Günaydın"-da - "Kölgəm qədər" - VİDEO
23:57 18.06.2019

Sabah 32 dərəcə isti olacaq - Dəniz suyunun temperaturu isə - 24 dərəcə
23:40 18.06.2019

9-cu sinif şagirdlərinin nəzərinə - İmtahanın nəticələri açıqlandı
23:22 18.06.2019

Səfirin Köçəryanla görüşü narazılıq yaratdı
23:03 18.06.2019

Suriya Türkiyə-Rusiya gündəmində
22:46 18.06.2019

İcbari tibbi siğortanın daha bir üstünlüyü - Həkimlər firma dərmanları yaza bilməyəcək
22:30 18.06.2019

Zerrin Özərin dünən evləndiyi şəxs fırıldaqçı çıxdı
22:12 18.06.2019

Prezident İlham Əliyevdən növbəti inqilabi addım - VİDEO
21:55 18.06.2019

Xaçmazdan Bakıya narkotik satmağa gətirirdi - Bakıya çatmamış həbs olundu - FOTOLAR
21:37 18.06.2019

ABŞ İrana görə Yaxın Şərqə əlavə min hərbçi göndərəcək
21:20 18.06.2019

Mətanət Əsədova:"Haqqımda elə bir şey danışıb ki"
20:58 18.06.2019

Tokayev Trampa: “Çini dalana dirəmə”
20:40 18.06.2019

Paytaxtda narkotacir polis tərəfindən saxlanıldı - FOTOLAR
20:22 18.06.2019

Samirə Əfəndi Qazaxıstanda - FOTOLAR
20:05 18.06.2019

Turistlər paytaxtımızı seçir - Bakı kurortları MDB-nin ən yaxşıları reytinqində
19:46 18.06.2019

Misirin sabiq prezidenti Məhəmməd Mursi Qahirədə dəfn olundu
19:27 18.06.2019

Xatirə qardaşı üçün gəmidə nikah kəsdirdi
19:09 18.06.2019

XİN-dən Qarabağda təlim xəbərinə reaksiya - “Ermənistan rəhbərliyinin məntiqini anlamaq çətindir”
18:50 18.06.2019

300 yeni avtobus gətiriləcək - Əsasən Bakıətrafı qəsəbələrə işləyən avtobuslar yenilənəcək
18:31 18.06.2019

Aygün Səmədzadə: - "Müğənnilər əvvəlcə musiqi dərsinə gedib, sonra efirə çıxsınlar"
18:14 18.06.2019

İndoneziyada sərnişin gəmisi batdı - ölənlərin sayı 20 yaxınlaşır
17:56 18.06.2019

Böyük Kəsik güllələnməsində yaralananlardan birinin ayağı amputasiya olundu - FOTOLAR
17:37 18.06.2019

"Kiralık aşk"ın aktrisası ərə getdi - FOTOLAR
17:17 18.06.2019

Tramp qəzəbləndi, öskürən dövlət rəsmisini otaqdan qovdu …
17:00 18.06.2019

Riksen evtanaziya etmək qərarına gəlib - Futbolçu azarkeşlərlə sağollaşacaq
16:42 18.06.2019

Vüsal Əliyev və başqaları "Şou ATV"-də - ÖZƏL - FOTOLAR
16:25 18.06.2019

Böyük Kəsikdə güllələnmənin təfərruatları - ÖZƏL - "Qan davası"nın ŞOK tarixçəsi - VİDEO
16:16 18.06.2019

Prezident Vladimir Putin və Baş nazir Tereza Mey Yaponiyada görüşəcəklər
16:09 18.06.2019

18 İyunda tarixdə nələr baş verib? - Bunları bilirdinizmi?
16:00 18.06.2019

Nazirdən düşmənə ismarış - “Helikopterlərimiz uzaqdan hədəfi dəqiqliklə vurmağa qadirdir”
15:50 18.06.2019

"Ziko" ləğəbli oğru yaxalandı
15:33 18.06.2019

Bacı bacının evindən 35 min manatlıq oğurluq etdi
15:15 18.06.2019

Valideynlərin nəzərinə - Hərbi hissələrdə “açıq qapı” günü keçiriləcək
15:00 18.06.2019

Magistraturaya ixtisas seçimi bu gün saat 23.59-da başa çatacaq
14:39 18.06.2019

Ruhi xəstə yaşadığı evi yandırdı - Gəncədə
14:20 18.06.2019

Binəli Yıldırımdan diqqətçəkən addım - ilkin tibbi yardım göstərdi - VİDEO
14:05 18.06.2019

Məleykə Əsədova avtobus sürücülərini tənqid etdi
14:01 18.06.2019

Sevda ikinci ərindən də ayrıldı - FOTOLAR
13:45 18.06.2019

Платини арестован по подозрению в коррупции
13:35 18.06.2019

Tramp London merini tənqid etdi
13:28 18.06.2019

Eldar Qasımovdan LGBT- yə dəstək paylaşımı - FOTOLAR
13:07 18.06.2019

İdmanı biz buna görə sevirik - Peşəkar idmançıların alqışa layiq hərəkətləri - VİDEO
13:00 18.06.2019

Hindistanda həkimlər niyə tətil edir? - Səbəbi çox maraqlıdır...
12:49 18.06.2019

77 PKK-çı məhv edilib, terrorçulara məxsus 133 sığınacaq dağıdılıb
12:31 18.06.2019

"Şou ATV" nin qonaqları - ÖZƏL - FOTOLAR
12:22 18.06.2019

Fərda Aminin həyatı və yaradıcılığı haqqında - "Şou ATV"-də - VİDEO
12:05 18.06.2019

Azərbaycan diplomatiyası qalib gəldi - Fransa məhkəməsinin qərarları Ermənistanı narahat edib - VİDEO
11:48 18.06.2019

Yeni pambıq sortlarına baxış keçirilib
11:30 18.06.2019

Taxıl sahələrinin 30 faizi biçilib - Subsidiyaların verilməsi ilə bağlı yenilik ediləcək - VİDEO
11:12 18.06.2019

Sərnişinlər boşaldıldı, qatar depoya göndərildi - Metroda yenə nasazlıq olub
11:00 18.06.2019

Misirin keçmiş prezident məhkəmədə öldü
10:40 18.06.2019

Ərdoğandan "S-400"lərlə bağlı qəti açıqlama: "Türkiyə geri çəkilməyəcək"
10:22 18.06.2019

Müdafiə naziri yeni təlim mərkəzinin açılışında iştirak edib
10:05 18.06.2019

Fatimə Fətəliyeva: "Mətanət Əsədova heç vaxt ərə getməyəcək" - "ATV Maqazin 10lar"-da - VİDEO
09:48 18.06.2019

Sarsılmaz Qardaşlıq - 2019 - Türkiyə ilə birgə keçirilən təlim uğurla başa çatdı - VİDEO
09:30 18.06.2019

Yeni qiymətləndirmə modelləri tətbiq olunur
23:55 17.06.2019

Pompeodan İranla bağlı bəyanat: “ABŞ müharibə etmək fikrində deyil”
23:37 17.06.2019

Mətanət Əliverdiyeva: - "Diqqətli olun, o, mən deyiləm"
23:18 17.06.2019

Sabah hava necə olacaq ?
23:00 17.06.2019

Astarada çətənə yetişdirənlər saxlanıldı - FOTOLAR
22:40 17.06.2019

Cavan Zeynallı yeni bağ evi tikdirir
22:22 17.06.2019

Safurə valideynlərinin şəklini paylaşdı - FOTOLAR
22:06 17.06.2019

Azərbaycan-Qətər əməkdaşlığının genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub
21:50 17.06.2019

Nadir Qafarzadə Nura Suriyə: "Sənin nə işinə qalıb?" - "ATV Maqazin 10lar"-da - VİDEO
21:32 17.06.2019

Bütün xəbərlər