Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Gəncə səyyar plenumundan qeydlər - FOTOLAR

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Gəncə səyyar plenumundan qeydlər - FOTOLAR
   158 dəfə oxunub

2019-cu ilin ilk yarısı bir sıra önəmli mədəni hadisələrin, yubileylərin həyata keçirildiyi ildir. Musiqi-mədəni həyatımızın bir sıra əlamətdar hadisələrindən biri də - Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 85 illik yubileyinin Gəncə şəhərində qeyd edilən səyyar plenumudur.

Əslində, Gəncə şəhərində bir sıra musiqi tədbirlərin, festival və plenumların keçirilməsi – Bəstəkarları İttifaqının nəzərdə tutduğu çoxdankı yaradıcı niyyətlərdən biridir. 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və tapşırığına əsasən iyunun 4-də Gəncədə keçirilən səyyar plenumda Bəstəkarlar İttifaqının bölməsinin yaradılması barədə qərarı qəbul edilib. O zamandan etibarən ittifaqın nəzdində yaradılmış Gəncə şəhəri üzrə bölməsi də fəaliyyət göstərib, müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak edir. Bəstəkar Məmməd Cəfərovun rəhbərlik etdiyi həmin təşkilatın fəaliyyətinin bu il 25 yaşı tamam olur.

Bu ilin iyununda Gəncə şəhərində ABİ-nin neçə illər əvvəl planlaşdırdığı yaradıcı təşəbbüsü, nəhayət ki, öz həllini tapdı. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində plenumun açılış konserti baş tutdu, publikanı gözəl yaraşıqlı konsert zalına topladı. Konsertdən əvvəl bəstəkar, ABİ-nin katibi, Xalq artisti Sərdar Fərəcova çıxış edərək dedi: “Əziz gəncəlilər, hörmətli musiqisevərlər, bu il 85 yaşı tamam olan Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının fəaliyyətinin bir hissəsi də bu gün sizin qarşınızda təqdim ediləcək. Gəncə torpağı qədim torpaqdır, Nizaminin, Məhsətinin, Cavad xanın vətənidir, eləcə də bir sıra, adları dillərdə əzbər olan sənətkarları – Fikrət Əmirov, Qəmbər Hüseynli, Həmzə Əliyev və digər bəstəkarları bəxş edən torpaqdır. Gəncədə musiqi həyatının tarixini izlədikcə neçə-neçə şanlı səhifələrə rast gəlirik və bu gün də onlar bizim yaddaşımızdadır. Bu gün Azərbaycan bəstəkarının müxtəlif yaşa mənsub nümayəndələri sizin qarşınızda öz əsərlərini təqdim edəcəklər. Bugünkü görüş bizim üçün xüsusilə əlamətdardır, Bakıda da biz bu görüşə çox hazırlaşırdıq və ABİ-nin sədri, Xalq artisti Firəngiz Əlizadə də bu tədbirlə bağlı öz xoş arzuları və təbriklərini sizlərə çatdırır”. O sonra səhnəyə Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Xalq çalğı alətləri orkestrini dəvət etdi.

Respublikanın Əməkdar artistləri – dirijor Elçin Elçiyevin rəhbərliyi və konsertmeyster Mahir Məmmədovun ifası ilə orkestrin ifasında zəngin bir proqram təqdim olundu. Klassik bəstəkarlarla çağdaş bəstəkarların əsərlərini növbələşdirərək Ü.Hacıbəylinin I Fantaziyasının IV hissəsi ilə başlayıb, Dadaş Dadaşovun “Süitası”, Asəf Zeynallının “Ölkəm” (Günel Hacıyevanın ifasında) və Fikrət Əmirovun “Gülüm” (ifaçısı - Sevinc İbrahimova) romansları səsləndi, tanınmış mahnı bəstəkarı Telman Hacıyevin “Gəncəm” mahnısı (solist - Əməkdar mədəniyyət işçisi Mehparə Cəfərova) ifa edildi. Orkestrin gözəl ifası, vokalçıların xoş tembrli zil səsləri zövqlə seçilmiş və milli klassikamıza əsaslanan repertuara xoş, qəlbəyatımlı səsləniş gətirdi.

Musiqi axşamının gedişatına xüsusi milli-klassik ovqat gətirən hissə - xormeyster Nazilə Cəfərovanın rəhbərlik etdiyi kamera xorunun ifası oldu. Proqramı xalqımızın vətənpərvərlik himnlərindən biri olan Ü.Hacıbəylinin “Ey Vətən” və Q.Qarayevin “Zamanın bayraqdarı” xorları ilə açaraq, şaqraq və gümrah ovqatda öz ifasını davam etdirən xor müasir bəstəkarların – xalqımızın görkəmli bəstəkarları, Xalq artistləri Firəngiz Əlizadənin, Sərdar Fərəcovun əsərlərinə üz tutdu. “Bulaq başı” (musiqisi S.Fərəcovun) – segah məqamlı xəlqi-məişət lirik lövhə, “Payız” (musiqisi F.Əlizadənin, sözləri Nəbi Xəzrinin) xoru həzin, seyredici payız lirikasının emosional ruhunu ifadə edən miniatür oldu. Daha sonra repertuarın mərkəzi və ən parlaq hissəsinə yaxınlaşaraq, xor Məmməd Cəfərovun işləməsində “Zalım yar” və “Gəncədən fayton gəlir” xalq mahnılarını çox gözəl ifa edib, publikanın da canlı reaksiyası və alqışlarını qazandı. Konsertin xor proqramını N.Əliverdibəyovun işləməsində “Səndən mənə yar olmaz” və M.Cəfərovun H.Cavid mətninə bəstələdiyi “Mən istərəm” xoru musiqi axşamının mərkəzi hissəsini tamamladı.

Konsert proqramının son hissəsi hazırda Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbini təmsil edən müxtəlif nəsillərə mənsub bəstəkarların musiqisinə həsr edilmişdi. Dahi klassikimiz Fikrət Əmirovun “1001 gecə” baletindən Bayram rəqsi ilə başlayaraq, Ceyhun Allahverdiyevin “Sevəcəm” və “Əbədi sevgi” adlı elegik, gözəl melodik başlanğıcı ilə dinləyicini kövrəldən miniatürlərinə keçdi. Qəmbər Hüseynlinin “Rəqs” pyesi klassik Azərbaycan milli çalarında, Sərdar Fərəcovun tar üçün “Rondoletto” pyesi rumın-macar ruhlu və çağdaş janrının rəqsvari ovqatını daşıyan əsərlər oldu. Proqramın sonunda yetkin gənc nəsli təmsil edən Aliyə Məmmədovanın “Həzin pyes” adlı lirik-fəlsəfi elegiyası və Firudin Allahverdinin ifadəli lirik mövzulu parlaq “Tanqo”su (C.Cabbarlının “Aydın” tamaşasına musiqidən) ifa edildi. Lakin, nəzərə çatdırmalıyıq ki, təsvir etdiyimiz təəssüratlar, musiqi ilə bahəm yaşadığımız xoş anları orkestrin buraxdığı ciddi bir qüsur müşayiət edirdi ki, bu da – orkestr heyətinə sinclə təbillərin daxil edilməsi və xüsusən də orkestr qarşısına qoyulan mikrofonların sayəsində ümumi səslənişində həmin zərb alətlərinin daha qabarıq, təcridi şəkildə səslənməsi idi. Nəticədə, dinlənilən klassik kamera musiqisinin bir qədər təhrifi – yəni klassik kamera musiqisinin daha çox estrada orkestrli pyeslərin səslənişinə yaxın yanlış effekti yarandı.

Gəncə şəhərinin məxsusi qədimliyi, əzəmətli abidələri, yaraşıqlı Filarmoniyası və muzeyləri, bir sözlə - misilsiz mədəni mühiti var. Lakin, Gəncə musiqi ictimaiyyəti və mədəni cəmiyyətinin yaşadığı bir çox problemlər də mövcuddur. Məsələn, plenumun konsertlərində iştirak edən, uzun illər ərzində ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən xorun fəal konsertləri, çıxışlarına rəğmən, heyətin ictimai-sosial statusu dəyişməz olaraq qalır. Repertuarına klassik, çağdaş və gənc bəstəkarların əsərlərini, eləcə də xalq mahnılarının bəstəkar işləmələrini daxil edən bu xorun bədii rəhbəri Gəncədə fəaliyyət göstərən bəstəkar Məmməd Cəfərovdur ki, neçə illər boyu öz maddi dəstəyi və ictimai başlanğıca əsaslanan məqsədlərlə xorun fəaliyyətinin davamına köməklik göstərir. Digər tərəfdən, şəhərin konsert salonlarında çalışan ifaçı heyətlər, solistlər və orkestrlərin mühüm repertuar zənginliyi və yeniləşdirilməsinə ehtiyacı vardır ki, bu da musiqi-mədəni həyatın fəallaşdırılması, konsert və musiqi proqramlarının mütəmadi aparılması məsələsinə gedib çıxır.

Plenumun ikinci günü – Xalq yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin ev-muzeyində keçirilən konfrans və konsertdən ibarət tədbirlərə həsr edildi. Konfransı Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasının müdiri, musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Sevda Qurbanəliyeva açaraq qonaqları salamladı, plenumun təşkilində Gəncə Dövlət Filarmoniyası, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin böyük əməyini və əsas, mühüm təşkilatçi kimi çıxış etmiş Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının və onun sədri, bəstəkar, Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin böyük rolunu xüsusi qeyd etdi, öz təşəkkür və ehtiramını bildirdi. Sonra söz konfransın iştirakçılarına – plenumun bütün təşkili və bədii hissəsi kimi mühüm məsuliyyətli vəzifəni öz öhdəsinə götürmüş bəstəkar, ABİ-nin katibi Aliyə Məmmədovaya, bəstəkar Sərdar Fərəcova və bu sətirlərin müəllifinə verildi.

Bəstəkarlar İttifaqının katibi Aliyə Məmmədova öncə plenumun keçirilməsi barədə fikirləri və son illər ərzində ittifaqın həyata keçirdiyi önəmli layihələrdən və tədbirlərdən söz açdı, “Nəsimi ili” münasibətilə gerçəkləşdirilmiş və yenicə keçiriləcək layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı. Bir təşkilatçi kimi də Gəncə musiqi mədəniyyətinin ehtiyac duyduğu təşkili işin aparılması haqda da öz fikirlərini bölüşdü. Söhbəti davam edən bu sətirlərin müəllifi son illərdə Azərbaycan bəstəkarları haqda yazılmış kitab və broşürlərdən, son nəşrlərdən söz açıb, plenuma dair bəzi qeydlərini açıqladı. S.Fərəcov isə çıxışında son zamanlar bəstəkarların üzləşdiyi önəmli məsələlərə yer ayırdı.

Konfransın davamı olaraq gənc ifaçılar, beynəlxalq müsabiqələr laureatları – Fəqan Həsənli və Süleyman Əyyublunun, vokalçı Aytən Orucəliyevanın, eləcə də Gəncədə fəaliyyət göstərən bir sıra ifaçıların - vokalçılardan Aytac Nəsibovanın, Gülmira Həmzəyevanın , pianoçu Ülvi İsmayılovun və başqalarının iştirakı ilə kamera konserti keçirildi. Konsertin proqramında klassik Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı, orta və gənc nəsil bəstəkarlarının – Qalib Məmmədovun, Calal Abbasovun, Məmməd Cəfərovun, Sərdar Fərəcovun, İlahə İsrafilovanın əsərləri də yer tutub uğurla ifa olundu.

ATV.azBUNU DA OXU

Ötən il 4000-dən çox şagird sinifdə saxlanılıb
Cüdoçularımız növbəti lisenziya xalları üçün Abu-Dabiyə bu heyətlə gedir - Baş məşqçi nə düşünür? - ÖZƏL
AFFA-nın baş katibindən UEFA-ya təklif - Avropa və dünya çempionatlarının seçmə mərhələ oyunlarında VAR sisteminin tətbiq olunsun
"Maşın"da final həyacanı - VİDEO
Bahar Lətifqızı "Ölsəm, daha yaxşıdır" fikri ilə özünü zəhərlədi - VİDEO
Xəbər lenti

Ərdoğan oktyabrın 22-də Soçiyə gedəcək - Suriyada aparılan əməliyyatların müzakirəsi üçün
22:55 17.10.2019

Müdafiə nazirindən bəyanat - “Türkiyə silahlı qüvvələrinin kimyəvi silahı yoxdur”
22:38 17.10.2019

Torpaqdan istifadəyə elektron nəzarət - Məmur-vətəndaş ünsiyyəti daha bir sahədə aradan qaldırılır
22:21 17.10.2019

“50 il qüdrətli Azərbaycan naminə” - BSU-da Ulu Öndərə həsr olunan tədbir keçirildi - FOTOLAR
22:02 17.10.2019

Rusiyada Azərbaycanın turizm potensialının təbliğatı genişləndirilir
21:41 17.10.2019

İstedadlı uşaqlar layihəyə cəlb edildi - Onlara incəsənətin müxtəlif növləri üzrə dərslər keçiriləcək
21:22 17.10.2019

Müəllimlər sertifikasiyadan keçiriləcək - Proses mərhələlərlə aparılacaq
21:03 17.10.2019

Kais Səid Tunisin yeni prezidenti seçilib
20:44 17.10.2019

“Qarabağ Azərbaycandır!” - Ölkə başçısının çağırışına gənclər də qoşulub
20:23 17.10.2019

Azərbaycan “Voice of Nur-Sultan” beynəlxalq estrada festivalında iştirak edəcək
20:04 17.10.2019

Ələkbər Yasamallı əsl adını açıqladı - "Şou ATV"də - VİDEO
19:45 17.10.2019

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədrini qəbul edib
19:24 17.10.2019

Qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınacaq - DİN və Baş Prokurorluqdan Milli Şuraya xəbərdarlıq
19:05 17.10.2019

Sabah Cənub bölgəsində şimşək çaxacağ, yağış yağacaq
18:45 17.10.2019

Cəbhə xəttindəki son vəziyyət müzakirə edildi - Zakir Həsənov ATƏT nümayəndələri ilə görüşüb
18:24 17.10.2019

“Direktor bu işi özü nəzarətə götürməyib” - Nazir şagirdlərin yerdəyişməsi ilə bağlı problemdən danışdı
18:09 17.10.2019

Türk musiqisi inciləri - Tarkan - "Dudu" - VİDEO
18:00 17.10.2019

Mərkəzi Seçki Komissiyasının kursları başa çatdı - Üç gündə 6 mindən çox komissiya üzvü kursa cəlb edilib
17:43 17.10.2019

Çinin aparıcı turoperatorlarına Azərbaycanın turizm potensialı tanıdılıb
17:22 17.10.2019

F.Ə.Qarayevin 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
17:10 17.10.2019

AQTA tələbələri əməkdaşlığa cəlb edir - İstedadlı və savadlı gənclər xaricdə təhsil imkanı qazanacaq
17:03 17.10.2019

Suriyanın şimalında 673 terrorçu zərərsizləşdirilib
16:44 17.10.2019

“Bir, iki – bizimki!” növbəti dəfə maraqla qarşılanıb
16:31 17.10.2019

Əlikram Bayramov həyatındakı dəhşətli günlərini xatırladı - "Şou ATV"də - VİDEO
16:20 17.10.2019

UNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi təntənə ilə qeyd edilib - FOTOLAR
16:03 17.10.2019

Ötən il 4000-dən çox şagird sinifdə saxlanılıb
15:46 17.10.2019

Xidmət rəisi Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib - FOTOLAR
15:27 17.10.2019

Tarixdə bu gün - 17 Oktyabr - Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günü,”Oyuncaqlar muzeyi”və Tarkan
15:08 17.10.2019

Güvənli sosial siyasət - “Böyük vəsait ayrılsa da inflyasiya baş vermədi”
14:49 17.10.2019

ABŞ növbəti dəfə İraqı sanksiyalardan azad edib
14:31 17.10.2019

Mənzurə Musayeva: "Bu mənim alın yazımdır..." - "Şou ATV"də - VİDEO
14:12 17.10.2019

Meyxanaçı Samirə: Soyuducuda oğlumun alın sümüyünü saxladım - "Şou ATV"-də - VİDEO
13:50 17.10.2019

Yaponiya İmperatorunun taxta çıxma mərasimindən sonra keçiriləcək parad təxirə salına bilər
13:31 17.10.2019

Delfi yarışları yeni formatda keçiriləcək
13:12 17.10.2019

Barselonada nümayişçilər Ali Məhkəmənin qərarına etiraz edirlər
12:53 17.10.2019

Respublika Uşaq Kitabxanasında “Türk birliyinə aparan yol” adlı tədbir keçirilib
12:34 17.10.2019

Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib
12:13 17.10.2019

Həmsədrlər Bakıya gəlib - Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparılacaq
11:54 17.10.2019

Qazaxda oğurluq hadisəsi baş verib - Qış üçün hazırlanan turşuları da oğurlamağı unutmayıb...
11:35 17.10.2019

Bu gün hansı bürc sahibləri üçün uğurlu gün olacaq? - Ulduz falından öyrən - VİDEO
11:14 17.10.2019

Qaxda 27 yaşlı gənci sahibsiz it dişləyib
10:55 17.10.2019

Pompeo rəsmi Ankaranı dialoqa dəvət edib - ABŞ Dövlət katibi Mövlud Çavuşoğlu ilə danışıb
10:34 17.10.2019

Tovuzda 2 avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb
10:15 17.10.2019

Yevlaxda qaz xətti zədələndi
09:54 17.10.2019

Sumqayıtda top mərmisi tapılıb
09:35 17.10.2019

Ukraynada Donbasla bağlı mitinq keçirilir - “Ştaynmayer formulu” qəbul olunmur
22:50 16.10.2019

Mövlud Çavuşoğlu: Türkiyə ABŞ sanksiyalarını cavabsız qoymayacaq
22:31 16.10.2019

Ünvanlı sosial yardımda dəyişiklik - Yardım alarkən kredit götürmək əngəli aradan qalxır
22:12 16.10.2019

Mayamidə Formula 1 yürüşlərinə qarşı mitinq keçirilib
21:51 16.10.2019

"Barış bulağı" əməliyyatının 8-ci günü - 637 terrorçu məhv edilib
21:32 16.10.2019

AMEA rəyasət heyətinin növbəti iclası - Bir sıra məsələlər müzakirə olunub
21:11 16.10.2019

İspaniyada 12 separatçıya hökm oxundu
20:52 16.10.2019

Bakıda velosiped yolları salınır - İlk mərhələdə 7 kilometrlik yol istifadəyə veriləcək
20:33 16.10.2019

Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq - Seçki hüququ üzrə kurslar davam edir
20:12 16.10.2019

Türk Akademiyasının nəşrləri təqdim olunub - Azərbaycanla bağlı həqiqətlər təbliğ edilir - FOTOLAR
19:50 16.10.2019

Xorvatlar Bakıda möhtəşəm konsert veriblər
19:29 16.10.2019

Milli Məclisdə görüş - Oqtay Əsədov koreyalı həmkarı ilə Qarabağdan danışıb
19:10 16.10.2019

Natiq Şirinov "Gündən-Günə"də - VİDEO
18:53 16.10.2019

Növbəti “KOB Dostu” fəaliyyətə başladı - Bölgələrdə sahibkarlara dəstək göstərilir
18:35 16.10.2019

Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi yaradılır - FƏRMAN
18:18 16.10.2019

ABŞ Konqresi qərar verdi - Trampla bağlı impiçment proseduru təxirə salınıb
17:59 16.10.2019

Göyçay rayonu ərazisində Göyçay çayında selə qarşı mübarizə ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
17:40 16.10.2019

Leş əti almamaq üçün nə etməliyik? - Qida Təhlükəsizliyi İnstitutundan əhaliyə xəbərdarlıq
17:22 16.10.2019

Çatlar əmələ gələn daha bir yol təmir edildi - Mehmandarov küçəsi sürücülərin ixtiyarına verilib
17:03 16.10.2019

11 min 619 vərəsəyə birdəfəlik ödəmə verilib - Proses ilin sonunadək yekunlaşacaq
16:50 16.10.2019

Cüdoçularımız növbəti lisenziya xalları üçün Abu-Dabiyə bu heyətlə gedir - Baş məşqçi nə düşünür? - ÖZƏL
16:33 16.10.2019

“Mübarizəmizi axıradək davam etdirəcəyik” - Ərdoğandan İŞİD-i dəstəkləyənlərə ismarış
16:22 16.10.2019

Sabah meteohəssas insanlar üçün hava əlverişli olacaq
16:15 16.10.2019

Türk musiqisi inciləri - Sezen Aksu - "Şinanay" - VİDEO
16:01 16.10.2019

İnkişaf və karyera mərkəzləri açılacaq - Gənclərin fəaliyyəti üçün yeni imkan
15:43 16.10.2019

İranda ilk dəfə qadın pilotlar uçuş həyata keçiriblər
15:24 16.10.2019

AFFA-nın baş katibindən UEFA-ya təklif - Avropa və dünya çempionatlarının seçmə mərhələ oyunlarında VAR sisteminin tətbiq olunsun
15:05 16.10.2019

"Şou ATV"nin bugünkü maraqlı qonaqları - Özəl - FOTOLAR
14:49 16.10.2019

Malayziyada uğurlu start - Elçin Əsədov 1-ci mərhələnin qalibidir
14:30 16.10.2019

Yanlış çalınan himn Putini təəccübləndirdi - Səudiyyə Ərəbistanı səfərindən maraqlı anlar - VİDEO
13:53 16.10.2019

Opera və Balet Teatrında “Şəhrizad” baleti nümayiş olunub
13:34 16.10.2019

“Hagibis” tufanı: 74 nəfər ölüb, itkin düşənlərin axtarışı davam edir
13:18 16.10.2019

AVRO-2020-yə hazırlıq başladı - “Könüllülər proqramı” təqdim olundu
13:00 16.10.2019

Mayk Pens və Mayk Pompeo Türkiyəyə yollanır - Ərdoğanı Suriyada sülhə razı salmaq üçün
12:41 16.10.2019

"Maşın"da final həyacanı - VİDEO
12:33 16.10.2019

Bütün xəbərlər