Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Xanəmir Telmanoğlu: - “Ədəbiyyatda sevginin və ölümün yanında iman da olmalıdır”

Xanəmir Telmanoğlu: - “Ədəbiyyatda sevginin və ölümün yanında iman da olmalıdır”
   60801 dəfə oxunub
Yazar Xanəmir Telmanoğlu ilə bu müsahibədə Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif məsələlərinə toxunulub. ATV.az oxucuları üçün həmin müsahibəni təqdim edirik.  

- Bu gün dərgilər və portallar ədəbi prosesləri necə işıqlandırır?

- Sürət əsrində, (əzəldən əsalətə qarşı etiraz kimi, süngü kimi yaranmış) ədəbiyyatda gerçəkləşməsi gərəkən (proletariat və kəndli ünsiyyəti zəminində) XX əsrdən Promoteyə divan tutan proseslər sanki gec baş verir və verdi. Ən azından 20-25 il ərzində sovet sistemindən qopan, ayrılan, öz varlığını isbatlayan bir ədəbiyyat əsrlərdir sevimli canından şarlatanlığın cinini çıxarmağa çalışan cəmiyyətə meydan oxumalıydı, fikirmcə. Di gəl, bugünkü disko-dərgilər və pop-portallar da ədəbazlığıyla qol-boyunlaşmış ədəbiyyatın olanından artığını, ya əskiyini belinə götürəcək dərəcədən o yana keçmir. Dərgilər, qəzetlər, portallar ən çox təngənəfəsliliyindən dolayı tərcümə materialları ilə gündəm ehtiyacını ödəməyə çalışırlar. Özünə, özünkünə ya güvənmir, ya özünkü ehtiyacını qarşılamırmış kimi Arximed həndəsəsinin söz ekvalentinə uduzmuş bu dünyada bir ab-hava sərgiləyir(lər). Bəlkə də ən maraqlı, ən mükəmməl əsərləri bu adı gedən “məkanlar” sərgiləyir. Elə isə bu dərgi və portallarda niyə o mükəmməl nümunələr elə bir estetik zövq aşılamır sizcə? Çünki bu dərgi və portalların çevrəsindəki qələmdaşlarımız o materialların, o yayımladıqları mətnlərin yaşında, səviyyəsində, ədəbi məhsulların vəd etdiyi ədəbi varidatda deyillər. Həqiqət bizim gördüklərimiz və bizim dediklərimiz deyil. Bu yerdə həqiqət var olanların fonunda, müqabilində bizim şüurumuzda və ruhaniyyətimizdə oluşan həyatımızda yerini tapacaq hər bir şeylə bağlı kəsin qənaətlərimizdir. Mən bu gün bir şeir oxuyub nəyinsə eyforiyasına qapılaraq ona yaxşı deyə bilərəm. Ancaq bu söz mənim sözüm və ya bu fikir qənaətim olmaz. Bu, olduqca incə məsələdir. Hətta bu yanaşma, olduqca gülüş də doğura bilər. Kənar ədəbiyyata meyillilik öyrənmək, təzə və yeni malzəmələrlə tanışlıq prinsipinə əsaslansa da, bir də yeni yaranan ədəbiyyatı tərcümə ədəbiyyatı üzərində qurmaq məncə, şüursuzluqdur. (müqəddəs ruhlar xatirinə niyyətlənib vurduğu çıraqları çaşdığından projektorlardan istifadə edən çağdaş ədəbiyyatımız tərcümə materialları üzərində formalaşır. Kitab oxumalar, Azərbaycan ədəbiyyatını başdan sona, mərhələli şəkildə öyrənmələr bir tərəfədə qaldığı zaman, dövriyyədəki boşluqda “yad ünsürlərin” azdırıcı, təməlsiz girişimləri öz dağıdıcı, yaradıcı olmayan izlərini geniş şəkildə sürdürür. Gəl də, bunun qabağında dayan. O zaman, ədəbiyyat nə tərs ərsəyə gələn (doğulan) tərcümələrdən, xarici ədəbiyyatlardan doğulan, nə də Misir ehramlarının da ritmini əsilzadələr kimi qoruyan milli ədəbiyyatdan törəyən mətnlər ola bilmir. O sarıdan da günümüzün ədəbi-bədii nümunələri bic təsiri bağışlayır. Bic doğulanın kimliyi olmur. Bu kimliksiz böyüyən uşaqlar isə, bağışlayın, mətnlər isə, cəmiyyətdə, mədəniyyətdə özünü isbatlama, özünə güvənmə duyğusunu kimsəyə vermir. Çünki ədəbi nümunələr, mətndən, ciddi yazı mirasından daha çox, mədəniyyət üçün önyarğı təşkil edən özünəgüvənmə duyğusu oluşdurmaqla, fərqli bir status qazanma xüsusiyyətini qorumalıdır. Mən Azərbaycan ədəbiyyatında yazarın və etnosun taleyindəki reallıqların nikahından doğulacaq mətnlərin varlığını istəyirəm. Mən Azərbaycan ədəbiyyatında bu gün “muta nikahlılıq” görüntüsü sərgiləyən şərqli əsərlərə, yerli materiallara da heç dostanə münasibət bəsləmirəm. İlahi nigahdan doğulmayan, göylərdə aktı kəsilməyən bu məbəddən uzaq məkanlarda “suya salınıb vavtsiz edilmiş” mətnlərin iman sarıdan kasad və yoxsul olduqlarını adımıza yazdırmaq istəməzdim. Azərbaycan mədəniyyətinin alt qatının şüurumuza ötürdüyü metafizik təlqinlər və mistik dalğalar bütöv əxlaqın, bişkin imanın ipuclarıyla bizlərə Ötükəndən, Ərgənəkondan, Şumerdən, Mu mədəniyyətindən bu yana özgürlük aşılayıb. Bax, o iman bağlarının yoxsulluğu, ədəbi-bədii materiallarımızın içsəl və batini adlarının yoxsulluğuyla mütənasib təşkil edir. Ədəbiyyatda həmişə sevginin və ölümün yanında iman da olması gərəkir. O imanın adı insanın dışını da içinin erişilməz Ərşinə doğru seyrə göndərən EŞQdir. Elmi texniki tərəqqi son həddinə çatdıqca, Herodotun qafasına aludəçilik edən həyatımızın ruhaniyyəti özünü gec-tez müddətlə kısıtlanan maddiliyimizə quyruq bulayaraq qurban verir. O zaman bu qarşıdurma önündə sözün magiyası, sözün yaddaş energetikası, sözün metafizik qapsamı itir. Hə, biz nə etməliyik? Yazarları, şairləri aparıb kilsələrə, məscidlərə, zaviyələrə, sinaqoqlara, tapınaqlara, ibadətxanalaramı doldurmalıyıq?! Ədəbiyyat həm də yarıelm sərgüzəşti olduğu üçün, bu yerdə, sadəcə olaraq, ədəbiyyatın intim qığılcım qopardan istiqamətini düzgün bəlirləmək gərəkir.

- Dərgilərin ədəbi prosesdə rolu və təsiri nə qədərdir?

- Əslində dərgilər ədəbiyyatın, sözün, bədiyyatın yozlaşmasına, ədəbi zövq və şüurun inhisara alınmasına xidmət edir bu gün. Belə bir yarqısız anlayış formalaşır ki, bu dərgiləri çıxaran intelegent, bu dərgilərədki materiallar intellektual, verimli yazılardır. Fikrimcə, Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Cəlilin ən böyük vurduğu zərbələrdən biri də “Molla Nəsrəddin” dərgisini çıxarmasıydı. Zamanında hiss olunmaya bilərdi, ancaq bu günkü gözlə baxdığın zaman bu dərgi nə qədər yazarları öz instiktindən, öz anlayışından, öz yazı təcrübəsdindən, öz poetik potensialından uzaqlaşdırdı və döndərdi. Hardasa dərgi propaqandaçılığına yüklənən bir güvənmə, inanma hakim ki, dərgi məhz bu ideyayla silahlanıb çıxırsa, demək bu estetik dəyər qəbulolunan, “tarix üçün məsləhətlidir.” Yazar isə, yazılarını çox əminliklə yazır və onun içindəki əbədilik, yaşamaq, unudulmamaq instikti yazarın istedadını elə üstələyib, xıxlayır ki, yazar özü də bilmədən it gününə düşür. Bu sarıdan, “Molla Nəsrəddin”, “Füyuzat” kimi dərgilərin ətrafındakı istedadlı yazarları (o yazarlar özyaranışdan gəlmə fəhmlərini kullanmayaraq, bitərəf edərək) qula çevirdi, öz inhisarına aldı, əl-qollarını bağlayıb çölə-düzə saldı. Beləliklə, o dönəm Azərbaycan ədəbiyyatının poetik əraziləri həmin yazarların simasında daraldı, genişliyə həsrət qaldı. Bu itirilmiş genişlik sonrakı dönəmdə ədəbi iflasa, durğunluğa gətirib çıxardı. Bu nə deməkdir, sorsanız? Deyərəm ki, 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq ta bu günlərə qədər, o itirilmiş ədəbi genişlik, ədəbi ərazilər sahəsində, bizim üzdə olan yazarlarımız qaymalara, bizə dəxli olan konkretlikdən uzaqlaşmağa doğru meyilləndilər. Bizə aid mövzuların dışında manipulyasiya etməyə başladılar. Azərbaycan insanının, xalqının, etnosunun, ruhunun energetikasının mövzularını yazmadılar. Baş qatdılar. Gündəm oluşdurdular. Bütün bunların kökündə M. Cəlilin “Molla Nəsrəddin”i və Əli bəy Hüseynzadənin “Füyuzat”ı durduğunu söyləmək lazım. Mənim bu fikirlərim heç də xoşagələn deyil. Bu şəkildə danışıq üslubu ədəbi müstəvidə, bir şairin dilindən səsləndirildiyi üçün narahatçılıq doğurmamalıdır. Bunu şair, söz adamı deyirsə … mən bir siyasətçi, dövlət xadimi, araşdırmaçı, tarixçi, ideoloq olsaydım, təbii ki, belə danışmaz, bu fikirlərin əksini söylərdim. Çünki Xanəmirin şair kimi söylədikləri dövlət xadiminin, ideoloqun, siyasətçinin, araşdırmaçının haqqına özgürlük, qazandırır, onların mövzuyla bağlı fikir, düşüncə, maraqlarına birmənalı və bir istiqamətə köklənmiş şərait yaradır. Ümumiyyətlə, bu dərgiçilik, qəzetçilik ənənələri dağıdılmalı, darmadağın edilməlidir. Yenə çünki, fikirdən, sözdən, yazıdan dolayı təqdir görən Yusuiflərin gerçək gözəlliyini fəhm edərək minillərin yalıncaq üzlü yorğunluğunu bir anda çıxaran yazar, düşünür, şair, yaradıcı ruh mədəniyyətin gələcək imkanlarını və yansıma imkanlarını birbaşa hələ də şəhadətini yerə qoymayan şərin ixtiyarına təslim edir.

- Ədəbi dərgilərin nəşrlə bağlı problemləri varmı?

- Ədəbi dərgilərin bu gün hansını bağlasan, narahat olmayın, ölkədə ədəbi aclıq, ya qıtlıq görünməyəcək. Yəni, bu dərgilərin olub-olmamasıyla, Azərbaycan ədəbiyyatı adlı bir sahibkar heç bir xəzinə itirmir. Qazanmağına gəldikdə isə, bu proses həmişə qazanc məsələsində gizli gedir. Molla Nəsrəddinin oğurluqda ikən qapının cəftəsini sürtməyi var. Bir anda fakt qarşısında qalan və izi itirməyə çalışan Mollanın iş başında qapının üzərindəki əməliyyatını kamançaya bənzətməsi də unudulmazdır. Lətifənin kuliminasiya nöqtəsi isə kamançanın səsinin sabah çıxacağını deməsidir. Zamanında, vaxtında gördüyün istənilən iş oğurluqdur. Biz bu gün yaşadığımız dönəmdən, tarixdən nələr oğurlayırıq söz üçün, məcaz, metafora, poetika üçün? Ən əsası isə mif üçün? Sabah yarqılanmaq üçün üzə çıxacaq səsdən kimsənin burnu qanamayacaq. Oğru “oğurluq anında” oğrudur. Oğru qapı qırılandan sonra, içəri girəndən sonra, əlinə geçənlərdən yığışdırdıqdan sonra, aləm duyuq düşəndən sonra cinayətkar adlanır. Elə etmək lazım ki, gələcək bizləri kütləvi şəkildə həbsxanalara doldurmasın. Heç olmasa bir-ikimiz sabah da çöldə qalaq...

- "Dokkuziklimi"in ədəbi çapda yeri…

- “Doqquziklim” əvvəlcə bir dərgi olaraq çıxardım. Heç bir maddi yardım və kömək olmadan 10-dan artıq sayısı işıq üzü gördü. Ev şəraitində. Doğrusu, imkan olmadığı üçün dayandırdım. Sağ olsun, yazar dostlarımız, yığışıb onu elektron şəklinə saldıq. Bu işdə şair Bahadur Qobustanın zəhmətini unuda bilmirəm. O həm də bizim ÇÖLÇÜLƏR ƏDƏBİYYAT MƏRKƏZİnin üzvüdür. Bu dərgi heç bir vəsait olmadan beləcə, ədəbi bildiyi nümunələri çap edir. Baş redaktoru da Bahadurdu. Yazar dostlarımız könüllü şəkildə saytı idarə edirlər. Bu dərginin ədəbi prosesdə yerini qeyd etmək lazım gəlsə, deyə bilərəm ki,dərgi Orhun-Yenisey əlifbasından, əlifbaların mahiyyətindən, Təbriz fenomenologiyasından,Təbrizin bir etnosun varlığındakı metafizikasından, ortaq dil anlayışından, türk və müsəlman dünyasının ortaq ədəbiyyat, tarix, mədəniyyət dərsliklərinin vacibliyindən, Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövzuların mistiksından, sağdan sola yazı üsulunun varolma, düşüncə bazamıza yön verəcəyindən bəhs edirdi. Sanki bu mövzular dərginin elektron versiyasında yaşaya bilmir kimi hislər aşılayır. Kağız sadaladığım mövzulara sanki daha çox müsaid idi.

- Son kitabınız “MAQlar” adlı nəsr nümunəsi adlanır. Bildiyim qədərincə birmənalı qarşılanmır. Nələr deyə bilərsiniz?

- Kitab “XAN” Nəşrlər Evi tərəfindən yayımlandı və keçən ay imza günü keçirildi. “MAQlar” barədə onu deyə bilərəm ki, bu kitab kifayət qədər hazırlıqlı oxucu üçündür. Ədəbi təcrübəsi geniş olanlar üçündür. Dünya ədəbi təcrübəsiylə tanış olmuş qələm əhli bu əsərlə təmas qura bilər. Bu kitab, oxucu üçün deyil, yazarlar üçündür. Bu kitab yazarları oxucuya çevirmək üçün caba göstərən kitabdır.

- Siz şairsiniz. Nəsr yazmaq şeirə, şairliyə mane olmur ki, yaxud şairlik nasirliklə yola gedirmi?

- Mən ədəbiyyatı özüm üçün su hesab edirəm: H2O. Bu formulun parçalanmağını deyil təbii, bu formulun oluşumu naminə, nəsrimi H2, şeirimi isə oksigen adlandırıram. Elə o sarıdan eksperimentlərə çox və risk edərək gedirəm. Çünki suyun özəlliyində bəzən buz, donma, bəzən buxar olma, bəzən buluda çevrilmə keyfiyyətləri İlahi vasfdır. Su durmağı sevməz. Yerdə çaylar kimi axmağı, yerdən doydusa, göylərdə bulud kimi süzüb getməyi sevər.

Müsahibəni aldı: Təranə Məhərrəmli

 

 

BUNU DA OXU

Ailə həyatı qurmağa hazırlaşan gənclərə ətrafdakılar niyə dəstək olmadı? - “Bizimləsən”də - VİDEO
Kosmonavtlar da unudulmadı - Onlara yeni il hədiyyəsi aparıldı
“Çelsi”nin transfer qadağası ləğv edildi
Bu gün 650 min ağac əkiləcək - Kampaniya bütün bölgələri əhatə edəcək - VİDEO
Qatar minik avtomobili ilə toqquşdu - Saatlıda
Xəbər lenti

Şahin Mustafayev Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyasının sədri təyin edilib
18:35 07.12.2019

Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq - Şirvanda seminar-müşavirə keçirilib
18:10 07.12.2019

“Xalça diyarına səyahət" - Uşaq festivalında möhtəşəm anlar yaşanıb
17:52 07.12.2019

Sabah yağış yağacaq
17:30 07.12.2019

Ailə həyatı qurmağa hazırlaşan gənclərə ətrafdakılar niyə dəstək olmadı? - “Bizimləsən”də - VİDEO
14:33 07.12.2019

Tramp Dünya Bankını Çinə kredit verməyi dayandırmağa çağırıb
14:09 07.12.2019

Yada düşər xatirələr. 2005-ci il. - Abbas Bağırov - "Məhəbbətin qüdrəti" - VİDEO
13:44 07.12.2019

Kosmonavtlar da unudulmadı - Onlara yeni il hədiyyəsi aparıldı
13:20 07.12.2019

Kirayə mənzillər necə satılacaq? - Qaydalar açıqlandı - VİDEO
12:53 07.12.2019

Avstraliyada meşə yanğınları - Dörd nəfər ölüb, 30 nəfərdən çox xəsarət alan var
12:30 07.12.2019

Qaz sayğacları ilə bağlı qanunsuz pul yığılır - “Azəriqaz”dan abonentlərə xəbərdarlıq - VİDEO
12:11 07.12.2019

Avtomobillərin toqquşması ölümlə nəticələndi - Qəbələdə - FOTOLAR
11:51 07.12.2019

Qırğızıstanın sabiq Baş nazirlərinə hökm oxunub - FOTOLAR
11:32 07.12.2019

Vətəndaşların problemlərinin həlli diqqət mərkəzindədir - VİDEO
11:11 07.12.2019

“Danışan məktub” filmi yeni versiyada - Görmə və eşitmə məhdudiyyəti olan şəxslər üçün hazırlanıb - VİDEO
10:49 07.12.2019

Taliban 10 polis əməkdaşını qətlə yetirdi - Əfqanıstanda şiddətli atışma
10:25 07.12.2019

AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasının vaxtı açıqlandı
10:06 07.12.2019

Xaçmazda ağır avtoqəza - Sürücü və sərnişin dünyasını dəyişdi
09:45 07.12.2019

“KOB DOSTU”nun sayı artır - Lənkəran və Cəlilabadda da fəaliyyətə başladı
20:49 06.12.2019

Braziliyanın BMT-yə 415 milyon dollar borcu var - Ölkə səsvermə hüququndan məhrum edilə bilər
20:25 06.12.2019

TRASEKA hökumətlərarası komissiyasının 14-cü iclası - Bakı Bəyannaməsi qəbul edildi - FOTOLAR
20:00 06.12.2019

Rusiya pomidor idxalına qadağa qoyur - Qadağa Azərbaycana təsir edə bilərmi?
19:33 06.12.2019

“Putinlə təkbətək görüşdən qaç” - Poroşenkodan Zelenskiyə məsləhət
19:10 06.12.2019

Tramp iddiaları təkzib etdi - “ABŞ Yaxın Şərqə əlavə qüvvə göndərməyəcək”
18:45 06.12.2019

Ağacəkmə aksiyası bölgələri də əhatə edib - Tovuz və Qaxda 30 min ağac əkilib
18:28 06.12.2019

Həlak olan neftçilərin xatirəsi anıldı - SOCAR-ın əməkdaşları 100 min ağac əkdi
18:10 06.12.2019

Daha bir müəssisə bağlandı - Küçədən yığılan butulkalardan istifadə edilirmiş
17:44 06.12.2019

“YAP seçkidə yaxından iştirak edəcək” - Əli Əhmədov parlamentin buraxılmasından danışdı
17:21 06.12.2019

“Soyuq əllər, isti ürək” yarmarkasında maraqlı anlar - VİDEO
17:00 06.12.2019

Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq - Şirvanda seminar-müşavirə keçirilib
16:45 06.12.2019

Aqrar sığortanın tətbiqi - Yeni sistem hansı istiqamətləri əhatə edəcək?
16:25 06.12.2019

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonunda ağacəkmə aksiyasında iştirak ediblər - FOTOLAR
16:22 06.12.2019

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Şahxəndan türbəsinin ətrafında aparılan abadlıq işləri ilə tanış olublar - FOTOLAR
16:13 06.12.2019

Xalq yazıçısı Anarla görüş keçirilib - BSU-da “Qələmin əfsunu” adlı tədbir təşkil olunub
16:07 06.12.2019

Ağacəkmə aksiyası - ATV- də nəcib təşəbbüsə qoşuldu - FOTOLAR
16:06 06.12.2019

“Çelsi”nin transfer qadağası ləğv edildi
15:45 06.12.2019

Nəbi Xəzrinin 95 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
15:25 06.12.2019

Şənbə günü hava necə olacaq?
15:06 06.12.2019

Hansı şirkətlər kibertəhlükə ilə üz-üzə qalıb? - Bəzi müəssisələrin informasiya təhlükəsizliyi büdcəsi yoxdur - VİDEO
14:45 06.12.2019

ABŞ İran hakimiyyətini mindən çox etirazçının qətlində ittiham edib
14:23 06.12.2019

Bank kartlarını təhlükədən necə qoruyaq? - VİDEO
14:00 06.12.2019

Bərdədə pendir sexinin fəaliyyəti dayandırıldı - Məhsullar anti-sanitar şəraitdə hazırlanıb
13:41 06.12.2019

Xarici İşlər nazirləri gələn il görüşəcək - Həmsədr ölkələrin nümayəndə rəhbərləri bəyanat yaydı
13:20 06.12.2019

Bu gün 650 min ağac əkiləcək - Kampaniya bütün bölgələri əhatə edəcək - VİDEO
13:00 06.12.2019

Şamaxıda zəlzələ nəticəsində ziyan çəkmiş ailələr üçün yeni inşa edilən binada yaradılan şəraitlə tanışlıq - FOTOLAR
12:38 06.12.2019

Şamaxıda "ASAN Həyat" kompleksi istifadəyə verilib - Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib - FOTOLAR
12:17 06.12.2019

266 min manat krediti qaytarmadı - 808 min manatlıq əmlakına həbs qoyuldu
11:55 06.12.2019

Anası tərəfindən atılmış Turanənin acı taleyi - VİDEO
11:40 06.12.2019

Elmar Məmmədyarov irlandiyalı nazirlə görüşüb - FOTOLAR
11:19 06.12.2019

Heydər Əliyev Fondu Rusiyada mükafata layiq görülüb
10:59 06.12.2019

Fransada gərginlik - 100-dən çox etirazçı saxlanılıb
10:18 06.12.2019

Polşa və Pribaltikanı NATO qoruyacaq - Yeni plan qəbul edildi
09:56 06.12.2019

Tarixdə bu gün - 6 Dekabr - Zəki Mürən, ilk telefon xətti, dünyanın ən iri həcmli ensiklopediyası, insulin...
09:35 06.12.2019

“Belarusla Rusiyanın birləşməsi mümkün deyil” - Lukaşenko ittifaqla bağlı qəti qərarını açıqladı
21:45 05.12.2019

“Azərbaycan ərazilərinin işğalı davam edir” - Çavuşoğludan ATƏT-in iclasında Qarabağ açıqlaması
21:38 05.12.2019

ABŞ silahla dolu İran gəmisini saxladı - Raket hissələri Husi üsyançılarına göndərilibmiş
21:22 05.12.2019

Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında - Sərəncam
21:00 05.12.2019

Serj Sarkisyana qarşı cinayət işi açıldı - O, dövlət büdcəsini mənimsəməkdə ittiham olunur
20:50 05.12.2019

Qəbul imtahanlarının vaxtı müzakirə olunur - Gözlənilən yarışlara uyğun dəqiqləşmə aparılacaq
20:25 05.12.2019

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində pilot layihələrin həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında - Sərəncam
19:49 05.12.2019

Şəhriyarla ailə həyatı qurmağa gələn qız niyə fikirini dəyişdi? - "Bizimləsən"də - VİDEO
19:30 05.12.2019

"Müasir Azərbaycan diplomatiyasının 100 illiyi” - Ərəb dilində kitab çap olunub
18:42 05.12.2019

Əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi - Bakıda seminar keçirilir
18:36 05.12.2019

Bakı şəhərinin Xəzər rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında - Sərəncam
18:20 05.12.2019

On ölkədə "Azərbaycan Evi" fəaliyyətə başlayacaq - Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi hesabat verdi
18:18 05.12.2019

Nəsiminin 650 illiyi qeyd olunur - Elmi-praktiki konfrans keçirilib
18:11 05.12.2019

Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında - Sərəncam
18:00 05.12.2019

Əlibaba Məmmədovun 90 illiyinin qeyd edilməsi haqqında - Sərəncam
17:30 05.12.2019

“Müzakirələr kifayət qədər çətin keçdi” - Məmmədyarov erməni həmkarı ilə görüşdən danışdı
17:28 05.12.2019

Bibiheybət yolu nə vaxt təmir ediləcək? - Agentlik əlaqədar qurumlardan hesabat gözləyir
17:10 05.12.2019

İcbari tibbi sığorta haqqı necə hesablanacaq? - Dövlət Agentliyindən açıqlama
16:30 05.12.2019

Magistraturaya qəbul qaydası dəyişə bilər - İmtahanın birmərhələli keçirilməsi təklif olunub
15:39 05.12.2019

Məişət əşyaları oğurlayan şəxs tutuldu - Quba sakini həmkəndlisinin evini qarət edib
12:49 05.12.2019

Kürdəmirdə “FORD” yük maşınına çırpılıb - Ölən və xəsarət alanlar var - FOTOLAR
09:50 05.12.2019

Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri görüşüb
09:35 05.12.2019

Tarixdə bu gün - 5 Dekabr - “Bermud üçbucağı”, Könüllülər günü, Uolt Disney...
09:19 05.12.2019

Sabah hava necə olacaq?
14:55 04.12.2019

Slovakiyada Qarabağ müzakirəsi - Azərbaycan münaqişənin həllinə dair mövqeyini təqdim edib
13:39 04.12.2019

Elmi-tədqiqat işləri artıb
13:21 04.12.2019

II Xəzər innovasiya konfransı keçirilib - Konfrans “Əşyaların interneti” mövzusuna həsr edilib
13:02 04.12.2019

Bütün xəbərlər