Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Pensiyaların dövlət tərəfindən artırılmasına son qoyulacaq?

Pensiyaların dövlət tərəfindən artırılmasına son qoyulacaq?
3980 dəfə oxunub

Bu günlərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) sədri Elman Mehdiyev bildirdi ki, ölkəmizdə pensiyaların dövlət tərəfindən artırılmasına son qoyulacaq. Söhbət, dövlət büdcəsi hesabına olan artımlardan gedir. Belə ki, bizdə pensiya məbləğlərinin baza hissəsi hazırda dövlət büdcəsindən hər il DSMF-ə edilən transfert hesabına maliyyələşir ki, onun vaxtaşırı olaraq artırılması da bunun sayəsində həyata keçirilir.

E. Mehdiyev qeyd etmişdir ki, ölkədə pensiyalarla bağlı dövlət büdcəsindən ayırmalara tədricən son qoyulacaq. Onun sözlərincə, pensiya sisteminin yalnız sığorta ödənişləri hesabına təşkil olunması istiqamətində aparılan islahatlar nəticəsində dövlət büdcəsindən asılılıq ləğv olunacaq və pensiya ödənişləri məhz bu mexanizm çərçivəsində həyata keçiriləcək.

Çünki pensiya sahəsində büdcədən asılılıq SSRİ-dən qalma mexanizm sayılır.

Sual olunur ki, bu, mümkündürmü? Başqa sözlə desək, pensiyaların yalnız sosial sığorta ayırmaları hesabına maliyyələşdirilməsinə keçmək və mövcud pensiya məbləğlərinin məhz bu mexanizm çərçivəsində artırılması bizdə real ola bilərmi?

Təbii ki, bu, gec-tez baş tutacaq. Çünki inkişaf etmiş ölkərin demək olar, heç birində vətəndaşların pensiya təminatı onların dövlət büdcələrindən 1 faiz də olsa belə asıılı vəziyyətdə deyil. Ancaq onların hər birində əmək haqqları yüksək səviyyədədir ki, hər bir işləyən şəxs özünün gələcəkdə pensiya təminatı məsələsini qabaqcadan könüllü şəkildə ödəniş etmək vasitəsilə müəyyən edir.

Bizdə belə imkan varmı? Şübhəsiz ki, yox.

Əvvəla, Azərbaycanda əhalinin real pul gəlirləri müntəzəm olaraq artmaqda olsa da onlara gələcəkdə özlərinin pensiyalarını təmin etmələri üçün kifayət səviyyədə deyil. Əksinə, bir sıra sahələrdə maaşlar elə həddədir ki, adi fiziki şəxslərdən gəlir vergisi və sosial ayırmalardan yayınmaq üçün bəhanə axtarılır ki, nəticədə bunlar gizlədilir. E. Mehdiyevin söylədiklərinə əsasən isə pensiyalar yalnız işləyən vətəndaşların hər ay maaşından ayrılan sosial sığorta yığımları (pensiya kapitalı) hesabına verilməli və artırılmalıdır.

Yəni, bu sahədə dövlət büdcəsinin üzərinə düşən yük aradan qalxmalıdır.

Ikincisi isə, bizdə fiziki şəxslərdən gəlir vergisi ilə sosial ayırmaların yükü “ağırlıq” təşkil edir. Belə ki, işəgötürənin əməkhaqqı fondundan 22, işçilərin isә maaşlarוndan 3 faiz sosial ayוrma tutulması real olaraq böyük “yük” sayılır. Odur ki, sual edilir: bu cür normativ şəraitində rüsum yığıldığı halda ölkə üzrə pensiyaları ödəmək mümkün deyilsə, dövlət büdcəsindən ayırmadan asılılığa görəsən necə son qoyula bilər?

Bunun üçün E. Mehdiyev qeyd edib ki, əsas diqqət iş yerlərində əmək haqlarının rəsmiləşdirilməsinə yönəldilib. O, əlavə edib ki, pensiya artımlarına nail olmaq üçün ilk növbədə ödənilən əmək haqlarının leqallaşdırılması və bu əsasda daha yüksək sosial sığorta haqlarının fərdi hesablarda qeydə alınmasına nail olmaq lazımdır.

Ancaq təkrar ediriik: maaşlar aşağıdır. Hər il bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin yanvarın 1-indən etibarən, əvvəlki il ərzində ölkədə qeydə alınmış inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilərək artırılması, əhalinin pensiya gəlirlərinin bilavasitə adı çəkilən ödənişdən asılı olan hissəsinin sosial müdafiəsini gücləndirmək baxımından böyük əhəmiyyət kәѕb edir. Əvvəla ona görə ki, başa çatmış il ərzində ölkə üzrə istehlak qiymətlərinin artımı nəticəsində həmin pensiyaların itirilən dəyəri bu yolla bərpa edilir, ikincisi də, ölkədə pensiya məbləğlərinin artırılmasının bir yolu da bundan keçir.

Qeyd edək ki, dövlət başçısının əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi barədə Sərəncamlarına əsasən, əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə ölkədə baş vermiş inflyasiyaya uyğun olaraq 2007-ci ilin yanvarın 1-dən 8,3 faiz, 2008-ci ilin yanvarın 1-dən 16,7, 2009-cu ilin yanvarın 1-dən 20,8, 2010-cu il yanvarın 1-dən 1,5, 2011-ci il yanvarın 1-dən 5,7, 2012-ci il yanvarın 1-dən 7,9, 2013-cü il yanvarın 1-dən 1,1, 2014-cü il yanvarın 1-dən isə 2,4 faiz artım tətbiq edilib.

Bəs, pensiyaların baza hissəsi, başqa sözlə desək, minimal məbləği necə artırılmalıdır?

Ölkədə ciddi sosial-iqtisadi islahatların aparılmasının məntiqi nəticəsi olaraq yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi isə 2006-cı il aprelin 1-dən 30 manat, oktyabrın 1-dən 35, 2007-ci il yanvarın 1-dən 40, fevralın 1-dən 50, 2008-ci il yanvarın 1-dən 60, sentyabrın 1-dən 75, 2010-cu ilin sentyabrın 1-dən 85, 2013-cü ilin sentyabrın 1-dən isə 100 manat məbləğində müəyyən edilmişdir.

Və bunun nəticəsi olaraq da pensiyaların orta aylıq məbləği hər il yüksələn dinamika üzrə artmışdır. Belə ki, ölkə üzrə pensiyaların orta aylıq məbləği 1 yanvar 2006-cı il tarixə 29,8 manat olduğu halda, 1 yanvar 2007-ci il tarixə 41,1 manat, 1 yanvar 2008-ci il tarixə 62,9, 1 yanvar 2009-cu il tarixə 95,8, 1 yanvar 2010-cu il tarixə 100,4, 1 yanvar 2011-ci il tarixə 112,9, 1 yanvar 2012-ci il tarixə 145,1, 1 yanvar 2013-cü il tarixə isə 152,0 manat təşkil edib. Hazırda isə 172,2 manata çatmışdır. Nəticədə də yeni sistem fəaliyyətə başladığı dövrdən indiyədək əmək pensiyalarının minimum məbləği 4, orta aylıq məbləği isə 5,8 dəfə artmışdır.

Ümümiyyətlə, yeni sığorta-pensiya sisteminin fəaliyyət göstərməyə başladığı 2006-cı ildən indiyədək dövlət başçımız tərəfindən əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması ilə bağlı 8 Sərəncam verilmişdir ki, bu müddət ərzində sığorta hissənin indeksləşdirilməsi ilə də bağlı eyni sayda müvafiq sənəd imzalanmışdır. Bununla yanaşı, əvvəlki sistemlə əhatə olunmuş şəxslərin yeni şəraitə inteqrasiyasının tamamlanması üçün də ardıcıl qərarlar qəbul edilmişdir.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) rəhbərliyi ölkədə pensiya məbləğlərinin yüksəldilməsini həmişə sosial sığorta daxilolmalarından asılı olduğunu deyir. Düzdür, əmək haqqlarının leqallaşdırılması və işçilərin qeydiyyatının düzgün aparılmasından da çox şey asılı olduğu bildirilir.

Əmək pensiyalarının sabit və dayanıqlı maliyyələsdirilməsi üçün şūbhәѕiz, bunlar vacibdir. DSMF-in gəlirləri sabit və artan tendensiya üzrə inkişaf etməlidir ki, həm mövcud pensiya məbləğləri vaxtında ödənilə bilsin, həm də bu sahədə artımı istənilən səviyyədə həyata keçirtmək mümkün olsun.

Ancaq Fondun büdcəsinə diqqət yetirsək, onun gəlirlərinin məcburi dövlət sosial sığorta haqqları, dövlət büdcəsindən transfert və sair hesablardan olmaqla, cəmi 3 hissədən ibarətdir. Xərclər hissəsi isə 7 istiqamətdə nəzərdə tutulur. Büdcənin vəsaitinin əsas hissəsi - 1,78 milyard manatı məcburi dövlət sosial sığorta haqqları hesabına formalaşır.

Sual olunur ki, belə şəraitdə pensiyaları istənilən vaxtda və səviyyədə artırmaq mümkündürmü? Sözsüz k, yox...

Odur ki, vəziyyətdən çıxış yolu sosial sığorta haqqlarını həm üfiqi, həm də şaquli istiqamətdə genişləndirməkdən və yaxud dövlət büdcəsndən transferti artırmaqdan keçir. DSMF-in 2014-cü il büdcəsində dövlət büdcəsindən transfertin məbləği 1,142 milyard manatdır ki, keçənil bu məbləğ 1,077 milyard təşkil edirdi. Transferti hər il artır. Və növbəti ilin – 2015-ci ilin büdcəsinə əmək pensiyalarının maliyyələçdirilməsi üçün isə 1,100 milyard manat ayrılması nəzərdə tutulub.

Halbuki bu, düzgün deyil, o səbəbdən ki, əhalidən gəlir vergisi tutulmasından əlavə sosial sığorta haqqları da toplanırsa, DSMF-a ölkənin əsas maliyyə sənədinə transfert tədricən, azaldılmalıdır.

 “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkisafına dair Dovlət Proqramı”nda sosial sığorta daxilolmalarını yüksəltməyin, əmək haqqlarını leqallaşdırmaqla işçilərin qeydiyyatı sahəsində aparılan işləri səmərəli etməyin mühüm bir vәzifә olaraq qarşιya qoyulması da bunu ehtiva edir.

Yer gəlmişkən, xatırladaq ki, hәmin sənədə əsasən məcburi sosial sığorta ödəmələri üzrə real pay səviyyəsini işəgötürənlə işçi arasında hazırki 22+3 faiz nisbətindən 20+5 faizlə əvəz etmək nəzәrdә tutulur ki, ümumiyyətlə, 20+5 faiz nisbəti birincini ardıcıl olaraq azaltmaqla ikincini 12,5 faizə çatdıraraq hər ikisini bərabərləşdirmək planlaşdirılır.

Halbuki, təkrar edirik ki, ölkədə əhalinin əksər hissəsinin aldığı əmək haqqlarının səviyyəsinə görə fiziki şəxslərdən gəlir vergisi ilə sosial ayırmaların mövcud səviyyəsi yüksəkdir.

E. Mehdiyev onu da qeyd etmişdir ki, sosial sığorta haqqı normativinin strukturunun təkmilləşdirilməsi pensiya sistemində növbəti mərhələ üçün aparılacaq pensiya islahatlarının əsas istiqamətini təşkil etməklə işəgötürənlər üzrə əmək haqlarını daha yüksək məbləğdə rəsmiləşdirmələrinə maraq yaratmalıdır.

Ancaq bizcə, ölkədə ya maaşlar kəskin artırılmalı, ya da məcburi sosial sığorta haqqlarının yığım səviyyəsini qaldırmaq üçün digər növ vergi dərəcələri aşağı salınmalıdır ki, pensiyaları da istənilən səviyyədə artırmaq mümkün olsun.

Üstəlik, ölkədə icbari tibbi sığorta sistemi də işə düşərsə işəgötürənlərə əlavə tibbi sığorta üzrə rüsumların da tədbiqi əmək haqqlarının leqalaşdırılması və müqavilələrin bağlanması tədbirlərinə mənfi təsir edə bilər.

Bu sahədə bəzi detallar isə artıq, ilkin olaraq məlumdur. Belə ki, hökumət nümayəndələrinin bəzi açıqlamalarına görə, işəgötürənlər üzrə icbari tibbi sığortaya əməkhaqqı fondundan təqribən 2-2,5 faiz ödəniş tədbiq ediləcək ki, icbari tibbi sığorta sisteminin maliyyələşdirilməsinin üçüncü mənbəyi hesab olunan işçilərə isə maaşlarının təxminən 1-2 faizi qədər rüsum tədbiq olunacaq.

 

Pərviz Heydərov

BUNU DA OXU

Azərbaycan hərbi xərclərini artırır - Dövlət büdcəsində müdafiə xərcləri 4 milyard manata yaxındır
Ölkəmizdə koronavirusla bağlı müsbət tendensiya davam edir - VİDEO
RUSİYADA COVİD-19-A QARŞI İLK VAKSİN QEYDİYYATDAN KEÇİB
Çimərlik ərazisində təmizliyə riayət edilmir - Yenilənib
Türkəçarə yoxsa həkim müalicəsi? - VİDEO
Xəbər lenti

Oğurladığı 1200 manatlıq velosipedi 30 manata satdı - Polis şübhəlini “iş” başında yaxaladı
21:05 11.08.2020

Rəqəmlərin azaldığını görüb arxayınlaşmayaq! - Bəzi ölkələrdə virusa yoluxma sayı yenidən artmağa başlayıb
20:41 11.08.2020

Üzərindən kibrit qutusunda olan marexuana tapıldı - Evindən isə 12 kq narkotik maddə aşkarlandı
20:20 11.08.2020

Azərbaycan-Belarus əlaqələri inkişaf edir - Münasibətlərin yüksək səviyyədə olması beynəlxalq arenada da özünü göstərir
19:58 11.08.2020

Qubada karantin rejimini pozub, toy etdilər - Restoranın sahibi, bəy və onun 28 dostu saxlanıldı
19:29 11.08.2020

ÜST-dən ilk peyvəndin qeydiyyatına münasibət - Peyvəndin standartlara uyğun olub-olmaması müzakirə olunur
19:06 11.08.2020

Daha 84 nəfər Covid-19-a yoluxub - 3 nəfər vəfat edib
18:57 11.08.2020

Mənzillərin altını-üstünə çevirənlər yaxalandı - 4 il ərzində 80 evi qarət ediblər
18:39 11.08.2020

Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzaladı
18:17 11.08.2020

Azərbaycan hərbi xərclərini artırır - Dövlət büdcəsində müdafiə xərcləri 4 milyard manata yaxındır
17:55 11.08.2020

245 veterana ərzaq yardımı edilib - Aksiya pandemiya dövründə, kömək məqsədi ilə keçirilib
17:30 11.08.2020

Putinin qızı koronavirusa qarşı peyvənd olunub - Peyvənddən sonra qızının hərarəti 38 dərəcə olub
17:07 11.08.2020

ABŞ-da Ağ Ev yaxınlığında atışma - Tramp mətbuat konfransından uzaqlaşdırılıb
16:40 11.08.2020

Qeyts tarix açıqladı - Dünya 2022-ci ilin sonunda koronavirusdan qurtulacaq
16:16 11.08.2020

Qusarda 18 nəfər saxlanıldı - İcazələri olmadan istirahətə gedənlər cərimələndi
15:51 11.08.2020

Venesuelada karantin sentyabrın 13-dək uzadıldı - Koronavirusa qarşı mübarizə davam edir
15:25 11.08.2020

Xaçmaz karantin rejimini pozanlar saxlanıldı - Sürücü və 27 sərnişin cərimələndi
15:00 11.08.2020

Canni De Byazinin köməkçiləri müəyyənləşib
14:43 11.08.2020

Ölkəmizdə koronavirusla bağlı müsbət tendensiya davam edir - VİDEO
14:14 11.08.2020

Dünya üzrə yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 20 milyon 264 mini ötüb
13:50 11.08.2020

RUSİYADA COVİD-19-A QARŞI İLK VAKSİN QEYDİYYATDAN KEÇİB
13:27 11.08.2020

XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ CEYHUN BAYRAMOV TÜRKİYƏDƏDİR
13:00 11.08.2020

Serbiyanın Baş Nazirinin müavini Neboyşa Stefanoviç Azərbaycana səfər edib
12:37 11.08.2020

PAYTAXTDA HAVA YAĞMURSUZ KEÇƏCƏK
12:12 11.08.2020

Bölgələrdə karantin rejimini pozanlar saxlanılıb - VİDEO
11:56 11.08.2020

Çimərlik ərazisində təmizliyə riayət edilmir - Yenilənib
11:30 11.08.2020

Türkəçarə yoxsa həkim müalicəsi? - VİDEO
11:09 11.08.2020

Bakı-Sumqayıt qatarının fəaliyyəti dayandı
10:45 11.08.2020

Peşə məktəblərinə qeydiyyat başladı - Qəbul 66 peşə təhsil müəssisəsində 120 ixtisas üzrə aparılacaq - VİDEO
10:21 11.08.2020

Prezident İlham Əliyev Qarabağ yatağının dayaq bloku dənizə yola salınma mərasimində iştirak edib - VİDEO
09:58 11.08.2020

Dünyanın ən bahalı maskası hazırlanır - Maska 3600 ədəd ağ və qara brilyantla bəzədiləcək
22:54 10.08.2020

Azərbaycan və Türkiyə qırıcıları uçuşlar keçiriblər - Hərbi təyyarəçilər pilotaj texnikasi, qoşa və manqa ilə məşq ediblər
22:32 10.08.2020

Macarıstanda məhdudiyyətlər qüvvədə qalacaq - Yumşalmalar riskli hesab edilir
22:10 10.08.2020

Türkiyədə yoxlamalara başlanılır - Sabahdan ciddi tədbirlər tətbiq olunacaq
21:52 10.08.2020

Yaponiyada əhaliyə çağırış edildi - Covid-19-a qarşı mübarizə tədbirləri gücləndiriləcək
21:50 10.08.2020

Uğurlu neft strategiyası - “Qarabağ” yatağının dayaq bloku dənizə yola salındı
21:21 10.08.2020

Biz birlikdə güclüyük! - Gündəlik yoluxma sayı sürətlə azalır
20:54 10.08.2020

Polad Həşimovun yaşadığı bina təmir olunur - Şəhidin adına bulaq və barelyefin qoyulma məsələsi də gündəmdədir
20:12 10.08.2020

Gəncədə şübhəli şəxs qismində saxlanıldı - Əl çantasından 3 kiloqramdan artıq narkotik maddə çıxdı
19:54 10.08.2020

Qubada dağlıq ərazilərdə yanğın baş verdi - Alovun ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb
18:54 10.08.2020

Aleksandr Lukaşenko 6-cı dəfə prezident oldu - Prezident seçkilərındə 81 faiz səs toplayıb
18:14 10.08.2020

Prezident İlham Əliyev Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya zəng edib
17:58 10.08.2020

Livanda etirazçılar nazirliklərin binasına daxil oldu - Daha bir nazir istefa verdi
17:21 10.08.2020

Fransada koronavirusla mübarizə davam etdirilir - 100-dən artıq küçədə maska taxmaq məcburi oldu
16:54 10.08.2020

Virusa yoluxanların sayı 20 milyonu ötüb - Epidemiya qurbanlarının sayı 734 min 200-dən çoxdur
16:36 10.08.2020

Pakistanda sel və daşqınlar həyatı iflic etdi - 64 nəfər dünyasını dəyişdi
16:14 10.08.2020

Kürdəmirdə karantin rejimi qaydalarını pozan kafe aşkarlandı - Ad günündə iştirak edənlər cərimələndi
15:54 10.08.2020

4 gün sonra müəllimlərin işə qəbulu imtahanıdır - Məlumatlar artıq şəxsi səhifələrə göndərilir
15:36 10.08.2020

Qəbələdə karantin qaydalarını pozanlar saxlanıldı - Gündəlik kirayə mənzillərdə istirahət edənlər cərimələndi
15:14 10.08.2020

Bakı-Sumqayıt qatarının fəaliyyəti dayandı - Sərnişinlər Bakı-Pirşağı qatarından istifadə edə bilər
14:54 10.08.2020

Azərbaycan ordusuna ağir itki üz verib - General-leytenant Fuad Məmmədov vəfat edib
14:25 10.08.2020

Kafe və restoranlar hansı qaydalar əsasında açıla bilər? - VİDEO
14:06 10.08.2020

Musa Abdullayevin anadan olmasından 93 il ötür - VİDEO
13:44 10.08.2020

İKİ QARDAŞ KÜRDƏ BATDI - ONLARDAN BİRİ XİLAS EDİLSƏ DƏ, DİGƏRİ DÜNYASINI DƏYİŞDİ
13:20 10.08.2020

GEYİM MAĞAZALARI AÇILDI
12:58 10.08.2020

SABAH PAYTAXTDA 32 DƏRƏCƏ İSTİ OLACAQ
12:35 10.08.2020

AZƏRBAYCAN ORDUSUNA AĞIR İTKİ - GENERAL-LEYTENANT FUAD MƏMMƏDOV VƏFAT EDİB
12:10 10.08.2020

“Azərsu”da Tədbirlər Planı hazırlanıb və işlərə başlanılıb - VİDEO
11:43 10.08.2020

Çimərliklərə kütləvi axın - Sıxlığın yaranması dövləti qurumlarını narahat edir - VİDEO
11:19 10.08.2020

Türkiyəyə istirahətə getmək istəyənlərin sayı artıb - Tur paketlərin qiymətində artım nə ilə əlaqədardır? - VİDEO
10:22 10.08.2020

Karantin şəraitində toy - Yenilənib - VİDEO
10:01 10.08.2020

Bu gün 87 yoluxma faktı qeydə alınıb - COVİD-19-dan daha iki nəfər vəfat edib
17:15 09.08.2020

Genişmiqyaslı döyüş atışlı taktiki təlimlər - Təlimlərə xüsusi təyinatlı bölmələr də cəlb edilib
16:58 09.08.2020

“TurAz Qartalı - 2020” - Birgə taktiki-uçuş təlimləri davam edir
16:21 09.08.2020

Qubada su təminatı yaxşılaşdırılır - 4 yeni su anbarı tikiləcək
15:54 09.08.2020

Kafe və restoranlar açılışa hazırdırmı? - İaşə obyekləri yeni qaydalar əsasında fəaliyyət göstərməlidir
15:21 09.08.2020

Qapaqları yoxa çıxan zibil qutuları - Məsuliyyətsizliyin yaradığı xoşgəlməz görüntü və qoxu
14:54 09.08.2020

Kondisionerlərdən düzgün istifadə qaydaları… - Otağin temperaturu kəskin dəyişərsə, nə baş verər?
14:25 09.08.2020

Gəncədən Balakənə istirahətə getdilər - Karantin qaydalarını pozan dostlar cərimələndi
23:13 08.08.2020

Hacıqabulda qaz kəmərində partlayış yanğına səbəb olub - Yanğın 3 saata qədər davam edib
22:36 08.08.2020

Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzaladı
22:14 08.08.2020

Bəzi sahələrin fəaliyyəti bərpa olunur - İri ticarət mərkəzləri hələlik açılmır
21:58 08.08.2020

Mingəçevirdə yağışlar sürüşməyə səbəb oldu - Evlər qəzalı vəziyyətə düşdü, ağaclar kökündən çıxdı
21:32 08.08.2020

Kafe və restoranlar avqustun 17-də açıla bilər - Rayonlara gediş-gəliş nə vaxt mümkün olacaq?
21:05 08.08.2020

Operativ qərargah videokonfrans keçirib - “Xüsusi karantin rejiminə nəzarət gücləndirilməlidir”
20:54 08.08.2020

Dələduzluqda ittiham olunan qadın saxlanıldı - Etibardan sui- istifadə edib, vətəndaşları aldadıb
20:35 08.08.2020

“Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi”nin məqsədi - Dövlət şirkətləri səmərəlilik və şəffaflıq prinsipləri ilə işləyəcək
20:14 08.08.2020

7-14 avqust maska taxılması həftəsi - Tibbi maska taxaq, sağlam qalaq!
19:54 08.08.2020

Böyük Britaniyaya gələn tursitlər karantinə alınacaq - Turistlər 14 günlük özünütəcrid qaydalarına əməl etməli olacaq
19:39 08.08.2020

Cənubi Koreyada 21 nəfər təbii fəlakətin qurbanı olub - 11 nəfər itkin düşüb
19:25 08.08.2020

Bütün xəbərlər