Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Pensiyaların dövlət tərəfindən artırılmasına son qoyulacaq?

Pensiyaların dövlət tərəfindən artırılmasına son qoyulacaq?
   3889 dəfə oxunub

Bu günlərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) sədri Elman Mehdiyev bildirdi ki, ölkəmizdə pensiyaların dövlət tərəfindən artırılmasına son qoyulacaq. Söhbət, dövlət büdcəsi hesabına olan artımlardan gedir. Belə ki, bizdə pensiya məbləğlərinin baza hissəsi hazırda dövlət büdcəsindən hər il DSMF-ə edilən transfert hesabına maliyyələşir ki, onun vaxtaşırı olaraq artırılması da bunun sayəsində həyata keçirilir.

E. Mehdiyev qeyd etmişdir ki, ölkədə pensiyalarla bağlı dövlət büdcəsindən ayırmalara tədricən son qoyulacaq. Onun sözlərincə, pensiya sisteminin yalnız sığorta ödənişləri hesabına təşkil olunması istiqamətində aparılan islahatlar nəticəsində dövlət büdcəsindən asılılıq ləğv olunacaq və pensiya ödənişləri məhz bu mexanizm çərçivəsində həyata keçiriləcək.

Çünki pensiya sahəsində büdcədən asılılıq SSRİ-dən qalma mexanizm sayılır.

Sual olunur ki, bu, mümkündürmü? Başqa sözlə desək, pensiyaların yalnız sosial sığorta ayırmaları hesabına maliyyələşdirilməsinə keçmək və mövcud pensiya məbləğlərinin məhz bu mexanizm çərçivəsində artırılması bizdə real ola bilərmi?

Təbii ki, bu, gec-tez baş tutacaq. Çünki inkişaf etmiş ölkərin demək olar, heç birində vətəndaşların pensiya təminatı onların dövlət büdcələrindən 1 faiz də olsa belə asıılı vəziyyətdə deyil. Ancaq onların hər birində əmək haqqları yüksək səviyyədədir ki, hər bir işləyən şəxs özünün gələcəkdə pensiya təminatı məsələsini qabaqcadan könüllü şəkildə ödəniş etmək vasitəsilə müəyyən edir.

Bizdə belə imkan varmı? Şübhəsiz ki, yox.

Əvvəla, Azərbaycanda əhalinin real pul gəlirləri müntəzəm olaraq artmaqda olsa da onlara gələcəkdə özlərinin pensiyalarını təmin etmələri üçün kifayət səviyyədə deyil. Əksinə, bir sıra sahələrdə maaşlar elə həddədir ki, adi fiziki şəxslərdən gəlir vergisi və sosial ayırmalardan yayınmaq üçün bəhanə axtarılır ki, nəticədə bunlar gizlədilir. E. Mehdiyevin söylədiklərinə əsasən isə pensiyalar yalnız işləyən vətəndaşların hər ay maaşından ayrılan sosial sığorta yığımları (pensiya kapitalı) hesabına verilməli və artırılmalıdır.

Yəni, bu sahədə dövlət büdcəsinin üzərinə düşən yük aradan qalxmalıdır.

Ikincisi isə, bizdə fiziki şəxslərdən gəlir vergisi ilə sosial ayırmaların yükü “ağırlıq” təşkil edir. Belə ki, işəgötürənin əməkhaqqı fondundan 22, işçilərin isә maaşlarוndan 3 faiz sosial ayוrma tutulması real olaraq böyük “yük” sayılır. Odur ki, sual edilir: bu cür normativ şəraitində rüsum yığıldığı halda ölkə üzrə pensiyaları ödəmək mümkün deyilsə, dövlət büdcəsindən ayırmadan asılılığa görəsən necə son qoyula bilər?

Bunun üçün E. Mehdiyev qeyd edib ki, əsas diqqət iş yerlərində əmək haqlarının rəsmiləşdirilməsinə yönəldilib. O, əlavə edib ki, pensiya artımlarına nail olmaq üçün ilk növbədə ödənilən əmək haqlarının leqallaşdırılması və bu əsasda daha yüksək sosial sığorta haqlarının fərdi hesablarda qeydə alınmasına nail olmaq lazımdır.

Ancaq təkrar ediriik: maaşlar aşağıdır. Hər il bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin yanvarın 1-indən etibarən, əvvəlki il ərzində ölkədə qeydə alınmış inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilərək artırılması, əhalinin pensiya gəlirlərinin bilavasitə adı çəkilən ödənişdən asılı olan hissəsinin sosial müdafiəsini gücləndirmək baxımından böyük əhəmiyyət kәѕb edir. Əvvəla ona görə ki, başa çatmış il ərzində ölkə üzrə istehlak qiymətlərinin artımı nəticəsində həmin pensiyaların itirilən dəyəri bu yolla bərpa edilir, ikincisi də, ölkədə pensiya məbləğlərinin artırılmasının bir yolu da bundan keçir.

Qeyd edək ki, dövlət başçısının əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi barədə Sərəncamlarına əsasən, əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə ölkədə baş vermiş inflyasiyaya uyğun olaraq 2007-ci ilin yanvarın 1-dən 8,3 faiz, 2008-ci ilin yanvarın 1-dən 16,7, 2009-cu ilin yanvarın 1-dən 20,8, 2010-cu il yanvarın 1-dən 1,5, 2011-ci il yanvarın 1-dən 5,7, 2012-ci il yanvarın 1-dən 7,9, 2013-cü il yanvarın 1-dən 1,1, 2014-cü il yanvarın 1-dən isə 2,4 faiz artım tətbiq edilib.

Bəs, pensiyaların baza hissəsi, başqa sözlə desək, minimal məbləği necə artırılmalıdır?

Ölkədə ciddi sosial-iqtisadi islahatların aparılmasının məntiqi nəticəsi olaraq yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi isə 2006-cı il aprelin 1-dən 30 manat, oktyabrın 1-dən 35, 2007-ci il yanvarın 1-dən 40, fevralın 1-dən 50, 2008-ci il yanvarın 1-dən 60, sentyabrın 1-dən 75, 2010-cu ilin sentyabrın 1-dən 85, 2013-cü ilin sentyabrın 1-dən isə 100 manat məbləğində müəyyən edilmişdir.

Və bunun nəticəsi olaraq da pensiyaların orta aylıq məbləği hər il yüksələn dinamika üzrə artmışdır. Belə ki, ölkə üzrə pensiyaların orta aylıq məbləği 1 yanvar 2006-cı il tarixə 29,8 manat olduğu halda, 1 yanvar 2007-ci il tarixə 41,1 manat, 1 yanvar 2008-ci il tarixə 62,9, 1 yanvar 2009-cu il tarixə 95,8, 1 yanvar 2010-cu il tarixə 100,4, 1 yanvar 2011-ci il tarixə 112,9, 1 yanvar 2012-ci il tarixə 145,1, 1 yanvar 2013-cü il tarixə isə 152,0 manat təşkil edib. Hazırda isə 172,2 manata çatmışdır. Nəticədə də yeni sistem fəaliyyətə başladığı dövrdən indiyədək əmək pensiyalarının minimum məbləği 4, orta aylıq məbləği isə 5,8 dəfə artmışdır.

Ümümiyyətlə, yeni sığorta-pensiya sisteminin fəaliyyət göstərməyə başladığı 2006-cı ildən indiyədək dövlət başçımız tərəfindən əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması ilə bağlı 8 Sərəncam verilmişdir ki, bu müddət ərzində sığorta hissənin indeksləşdirilməsi ilə də bağlı eyni sayda müvafiq sənəd imzalanmışdır. Bununla yanaşı, əvvəlki sistemlə əhatə olunmuş şəxslərin yeni şəraitə inteqrasiyasının tamamlanması üçün də ardıcıl qərarlar qəbul edilmişdir.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) rəhbərliyi ölkədə pensiya məbləğlərinin yüksəldilməsini həmişə sosial sığorta daxilolmalarından asılı olduğunu deyir. Düzdür, əmək haqqlarının leqallaşdırılması və işçilərin qeydiyyatının düzgün aparılmasından da çox şey asılı olduğu bildirilir.

Əmək pensiyalarının sabit və dayanıqlı maliyyələsdirilməsi üçün şūbhәѕiz, bunlar vacibdir. DSMF-in gəlirləri sabit və artan tendensiya üzrə inkişaf etməlidir ki, həm mövcud pensiya məbləğləri vaxtında ödənilə bilsin, həm də bu sahədə artımı istənilən səviyyədə həyata keçirtmək mümkün olsun.

Ancaq Fondun büdcəsinə diqqət yetirsək, onun gəlirlərinin məcburi dövlət sosial sığorta haqqları, dövlət büdcəsindən transfert və sair hesablardan olmaqla, cəmi 3 hissədən ibarətdir. Xərclər hissəsi isə 7 istiqamətdə nəzərdə tutulur. Büdcənin vəsaitinin əsas hissəsi - 1,78 milyard manatı məcburi dövlət sosial sığorta haqqları hesabına formalaşır.

Sual olunur ki, belə şəraitdə pensiyaları istənilən vaxtda və səviyyədə artırmaq mümkündürmü? Sözsüz k, yox...

Odur ki, vəziyyətdən çıxış yolu sosial sığorta haqqlarını həm üfiqi, həm də şaquli istiqamətdə genişləndirməkdən və yaxud dövlət büdcəsndən transferti artırmaqdan keçir. DSMF-in 2014-cü il büdcəsində dövlət büdcəsindən transfertin məbləği 1,142 milyard manatdır ki, keçənil bu məbləğ 1,077 milyard təşkil edirdi. Transferti hər il artır. Və növbəti ilin – 2015-ci ilin büdcəsinə əmək pensiyalarının maliyyələçdirilməsi üçün isə 1,100 milyard manat ayrılması nəzərdə tutulub.

Halbuki bu, düzgün deyil, o səbəbdən ki, əhalidən gəlir vergisi tutulmasından əlavə sosial sığorta haqqları da toplanırsa, DSMF-a ölkənin əsas maliyyə sənədinə transfert tədricən, azaldılmalıdır.

 “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkisafına dair Dovlət Proqramı”nda sosial sığorta daxilolmalarını yüksəltməyin, əmək haqqlarını leqallaşdırmaqla işçilərin qeydiyyatı sahəsində aparılan işləri səmərəli etməyin mühüm bir vәzifә olaraq qarşιya qoyulması da bunu ehtiva edir.

Yer gəlmişkən, xatırladaq ki, hәmin sənədə əsasən məcburi sosial sığorta ödəmələri üzrə real pay səviyyəsini işəgötürənlə işçi arasında hazırki 22+3 faiz nisbətindən 20+5 faizlə əvəz etmək nəzәrdә tutulur ki, ümumiyyətlə, 20+5 faiz nisbəti birincini ardıcıl olaraq azaltmaqla ikincini 12,5 faizə çatdıraraq hər ikisini bərabərləşdirmək planlaşdirılır.

Halbuki, təkrar edirik ki, ölkədə əhalinin əksər hissəsinin aldığı əmək haqqlarının səviyyəsinə görə fiziki şəxslərdən gəlir vergisi ilə sosial ayırmaların mövcud səviyyəsi yüksəkdir.

E. Mehdiyev onu da qeyd etmişdir ki, sosial sığorta haqqı normativinin strukturunun təkmilləşdirilməsi pensiya sistemində növbəti mərhələ üçün aparılacaq pensiya islahatlarının əsas istiqamətini təşkil etməklə işəgötürənlər üzrə əmək haqlarını daha yüksək məbləğdə rəsmiləşdirmələrinə maraq yaratmalıdır.

Ancaq bizcə, ölkədə ya maaşlar kəskin artırılmalı, ya da məcburi sosial sığorta haqqlarının yığım səviyyəsini qaldırmaq üçün digər növ vergi dərəcələri aşağı salınmalıdır ki, pensiyaları da istənilən səviyyədə artırmaq mümkün olsun.

Üstəlik, ölkədə icbari tibbi sığorta sistemi də işə düşərsə işəgötürənlərə əlavə tibbi sığorta üzrə rüsumların da tədbiqi əmək haqqlarının leqalaşdırılması və müqavilələrin bağlanması tədbirlərinə mənfi təsir edə bilər.

Bu sahədə bəzi detallar isə artıq, ilkin olaraq məlumdur. Belə ki, hökumət nümayəndələrinin bəzi açıqlamalarına görə, işəgötürənlər üzrə icbari tibbi sığortaya əməkhaqqı fondundan təqribən 2-2,5 faiz ödəniş tədbiq ediləcək ki, icbari tibbi sığorta sisteminin maliyyələşdirilməsinin üçüncü mənbəyi hesab olunan işçilərə isə maaşlarının təxminən 1-2 faizi qədər rüsum tədbiq olunacaq.

 

Pərviz Heydərov

BUNU DA OXU

Ötən il 4000-dən çox şagird sinifdə saxlanılıb
Cüdoçularımız növbəti lisenziya xalları üçün Abu-Dabiyə bu heyətlə gedir - Baş məşqçi nə düşünür? - ÖZƏL
AFFA-nın baş katibindən UEFA-ya təklif - Avropa və dünya çempionatlarının seçmə mərhələ oyunlarında VAR sisteminin tətbiq olunsun
"Maşın"da final həyacanı - VİDEO
Bahar Lətifqızı "Ölsəm, daha yaxşıdır" fikri ilə özünü zəhərlədi - VİDEO
Xəbər lenti

Ərdoğan oktyabrın 22-də Soçiyə gedəcək - Suriyada aparılan əməliyyatların müzakirəsi üçün
22:55 17.10.2019

Müdafiə nazirindən bəyanat - “Türkiyə silahlı qüvvələrinin kimyəvi silahı yoxdur”
22:38 17.10.2019

Torpaqdan istifadəyə elektron nəzarət - Məmur-vətəndaş ünsiyyəti daha bir sahədə aradan qaldırılır
22:21 17.10.2019

“50 il qüdrətli Azərbaycan naminə” - BSU-da Ulu Öndərə həsr olunan tədbir keçirildi - FOTOLAR
22:02 17.10.2019

Rusiyada Azərbaycanın turizm potensialının təbliğatı genişləndirilir
21:41 17.10.2019

İstedadlı uşaqlar layihəyə cəlb edildi - Onlara incəsənətin müxtəlif növləri üzrə dərslər keçiriləcək
21:22 17.10.2019

Müəllimlər sertifikasiyadan keçiriləcək - Proses mərhələlərlə aparılacaq
21:03 17.10.2019

Kais Səid Tunisin yeni prezidenti seçilib
20:44 17.10.2019

“Qarabağ Azərbaycandır!” - Ölkə başçısının çağırışına gənclər də qoşulub
20:23 17.10.2019

Azərbaycan “Voice of Nur-Sultan” beynəlxalq estrada festivalında iştirak edəcək
20:04 17.10.2019

Ələkbər Yasamallı əsl adını açıqladı - "Şou ATV"də - VİDEO
19:45 17.10.2019

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədrini qəbul edib
19:24 17.10.2019

Qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınacaq - DİN və Baş Prokurorluqdan Milli Şuraya xəbərdarlıq
19:05 17.10.2019

Sabah Cənub bölgəsində şimşək çaxacağ, yağış yağacaq
18:45 17.10.2019

Cəbhə xəttindəki son vəziyyət müzakirə edildi - Zakir Həsənov ATƏT nümayəndələri ilə görüşüb
18:24 17.10.2019

“Direktor bu işi özü nəzarətə götürməyib” - Nazir şagirdlərin yerdəyişməsi ilə bağlı problemdən danışdı
18:09 17.10.2019

Türk musiqisi inciləri - Tarkan - "Dudu" - VİDEO
18:00 17.10.2019

Mərkəzi Seçki Komissiyasının kursları başa çatdı - Üç gündə 6 mindən çox komissiya üzvü kursa cəlb edilib
17:43 17.10.2019

Çinin aparıcı turoperatorlarına Azərbaycanın turizm potensialı tanıdılıb
17:22 17.10.2019

F.Ə.Qarayevin 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
17:10 17.10.2019

AQTA tələbələri əməkdaşlığa cəlb edir - İstedadlı və savadlı gənclər xaricdə təhsil imkanı qazanacaq
17:03 17.10.2019

Suriyanın şimalında 673 terrorçu zərərsizləşdirilib
16:44 17.10.2019

“Bir, iki – bizimki!” növbəti dəfə maraqla qarşılanıb
16:31 17.10.2019

Əlikram Bayramov həyatındakı dəhşətli günlərini xatırladı - "Şou ATV"də - VİDEO
16:20 17.10.2019

UNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi təntənə ilə qeyd edilib - FOTOLAR
16:03 17.10.2019

Ötən il 4000-dən çox şagird sinifdə saxlanılıb
15:46 17.10.2019

Xidmət rəisi Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib - FOTOLAR
15:27 17.10.2019

Tarixdə bu gün - 17 Oktyabr - Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günü,”Oyuncaqlar muzeyi”və Tarkan
15:08 17.10.2019

Güvənli sosial siyasət - “Böyük vəsait ayrılsa da inflyasiya baş vermədi”
14:49 17.10.2019

ABŞ növbəti dəfə İraqı sanksiyalardan azad edib
14:31 17.10.2019

Mənzurə Musayeva: "Bu mənim alın yazımdır..." - "Şou ATV"də - VİDEO
14:12 17.10.2019

Meyxanaçı Samirə: Soyuducuda oğlumun alın sümüyünü saxladım - "Şou ATV"-də - VİDEO
13:50 17.10.2019

Yaponiya İmperatorunun taxta çıxma mərasimindən sonra keçiriləcək parad təxirə salına bilər
13:31 17.10.2019

Delfi yarışları yeni formatda keçiriləcək
13:12 17.10.2019

Barselonada nümayişçilər Ali Məhkəmənin qərarına etiraz edirlər
12:53 17.10.2019

Respublika Uşaq Kitabxanasında “Türk birliyinə aparan yol” adlı tədbir keçirilib
12:34 17.10.2019

Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib
12:13 17.10.2019

Həmsədrlər Bakıya gəlib - Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparılacaq
11:54 17.10.2019

Qazaxda oğurluq hadisəsi baş verib - Qış üçün hazırlanan turşuları da oğurlamağı unutmayıb...
11:35 17.10.2019

Bu gün hansı bürc sahibləri üçün uğurlu gün olacaq? - Ulduz falından öyrən - VİDEO
11:14 17.10.2019

Qaxda 27 yaşlı gənci sahibsiz it dişləyib
10:55 17.10.2019

Pompeo rəsmi Ankaranı dialoqa dəvət edib - ABŞ Dövlət katibi Mövlud Çavuşoğlu ilə danışıb
10:34 17.10.2019

Tovuzda 2 avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb
10:15 17.10.2019

Yevlaxda qaz xətti zədələndi
09:54 17.10.2019

Sumqayıtda top mərmisi tapılıb
09:35 17.10.2019

Ukraynada Donbasla bağlı mitinq keçirilir - “Ştaynmayer formulu” qəbul olunmur
22:50 16.10.2019

Mövlud Çavuşoğlu: Türkiyə ABŞ sanksiyalarını cavabsız qoymayacaq
22:31 16.10.2019

Ünvanlı sosial yardımda dəyişiklik - Yardım alarkən kredit götürmək əngəli aradan qalxır
22:12 16.10.2019

Mayamidə Formula 1 yürüşlərinə qarşı mitinq keçirilib
21:51 16.10.2019

"Barış bulağı" əməliyyatının 8-ci günü - 637 terrorçu məhv edilib
21:32 16.10.2019

AMEA rəyasət heyətinin növbəti iclası - Bir sıra məsələlər müzakirə olunub
21:11 16.10.2019

İspaniyada 12 separatçıya hökm oxundu
20:52 16.10.2019

Bakıda velosiped yolları salınır - İlk mərhələdə 7 kilometrlik yol istifadəyə veriləcək
20:33 16.10.2019

Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq - Seçki hüququ üzrə kurslar davam edir
20:12 16.10.2019

Türk Akademiyasının nəşrləri təqdim olunub - Azərbaycanla bağlı həqiqətlər təbliğ edilir - FOTOLAR
19:50 16.10.2019

Xorvatlar Bakıda möhtəşəm konsert veriblər
19:29 16.10.2019

Milli Məclisdə görüş - Oqtay Əsədov koreyalı həmkarı ilə Qarabağdan danışıb
19:10 16.10.2019

Natiq Şirinov "Gündən-Günə"də - VİDEO
18:53 16.10.2019

Növbəti “KOB Dostu” fəaliyyətə başladı - Bölgələrdə sahibkarlara dəstək göstərilir
18:35 16.10.2019

Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi yaradılır - FƏRMAN
18:18 16.10.2019

ABŞ Konqresi qərar verdi - Trampla bağlı impiçment proseduru təxirə salınıb
17:59 16.10.2019

Göyçay rayonu ərazisində Göyçay çayında selə qarşı mübarizə ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
17:40 16.10.2019

Leş əti almamaq üçün nə etməliyik? - Qida Təhlükəsizliyi İnstitutundan əhaliyə xəbərdarlıq
17:22 16.10.2019

Çatlar əmələ gələn daha bir yol təmir edildi - Mehmandarov küçəsi sürücülərin ixtiyarına verilib
17:03 16.10.2019

11 min 619 vərəsəyə birdəfəlik ödəmə verilib - Proses ilin sonunadək yekunlaşacaq
16:50 16.10.2019

Cüdoçularımız növbəti lisenziya xalları üçün Abu-Dabiyə bu heyətlə gedir - Baş məşqçi nə düşünür? - ÖZƏL
16:33 16.10.2019

“Mübarizəmizi axıradək davam etdirəcəyik” - Ərdoğandan İŞİD-i dəstəkləyənlərə ismarış
16:22 16.10.2019

Sabah meteohəssas insanlar üçün hava əlverişli olacaq
16:15 16.10.2019

Türk musiqisi inciləri - Sezen Aksu - "Şinanay" - VİDEO
16:01 16.10.2019

İnkişaf və karyera mərkəzləri açılacaq - Gənclərin fəaliyyəti üçün yeni imkan
15:43 16.10.2019

İranda ilk dəfə qadın pilotlar uçuş həyata keçiriblər
15:24 16.10.2019

AFFA-nın baş katibindən UEFA-ya təklif - Avropa və dünya çempionatlarının seçmə mərhələ oyunlarında VAR sisteminin tətbiq olunsun
15:05 16.10.2019

"Şou ATV"nin bugünkü maraqlı qonaqları - Özəl - FOTOLAR
14:49 16.10.2019

Malayziyada uğurlu start - Elçin Əsədov 1-ci mərhələnin qalibidir
14:30 16.10.2019

Yanlış çalınan himn Putini təəccübləndirdi - Səudiyyə Ərəbistanı səfərindən maraqlı anlar - VİDEO
13:53 16.10.2019

Opera və Balet Teatrında “Şəhrizad” baleti nümayiş olunub
13:34 16.10.2019

“Hagibis” tufanı: 74 nəfər ölüb, itkin düşənlərin axtarışı davam edir
13:18 16.10.2019

AVRO-2020-yə hazırlıq başladı - “Könüllülər proqramı” təqdim olundu
13:00 16.10.2019

Mayk Pens və Mayk Pompeo Türkiyəyə yollanır - Ərdoğanı Suriyada sülhə razı salmaq üçün
12:41 16.10.2019

"Maşın"da final həyacanı - VİDEO
12:33 16.10.2019

Bütün xəbərlər