Əlaqə: (012) 525-01-06 [email protected]

ATV.AZ×

Redaksiya siyasəti və peşə etikası qaydaları

Həqiqətə hörmət və cəmiyyətin məlumat almaq tələbatını ödəmək jurnalistikanın fundamental prinsipidir. Jurnalist hansı media subyektində çalışmasından asılı olmayaraq, ictimai məsuliyyət daşıyır.

Ümumi prinsiplər

Media subyekti fəaliyyətində aşağıdakı prinsipləri rəhbər tutur:

- redaksiya obyektivlik, dəqiqlik, qərəzsizlik və dürüstlük prinsiplərinə sadiq qalmalıdır;

- məlumat dəqiqləşdirilmədən və ya düzgünlüyünə əmin olunmadan təqdim edilməməlidir;

- faktların və hadisələrin təqdimatında birtərəflilik olmamalıdır;

- böhtana, təhqirə və nifrət çıxışlarına yol verilməməlidir;

- dövlət dilinin normalarına riayət edilməlidir;

- jurnalist materiallarında vulqar ifadələrin, jarqonların işlədilməsindən çəkinməlidir;

- redaksiya siyasəti heç bir halda dövlətçiliyə, cəmiyyətin milli-mənəvi dəyərlərinə, ümumi əxlaqa və ailə institutunun qorunması prinsipinə zidd ola bilməz;

- vətəndaş hüquqları, həmrəylik, demokratiya, bərabər imkanlar ilə bağlı məsələlərə həssas yanaşılmalıdır;

- redaksiya milli və ictimai maraqları qorumalıdır;

- dövlət rəmzlərinə hörmətlə yanaşılmalıdır;

- terrorizmin, zorakılığın, qəddarlığın, milli, irqi, dini, cinsi ayrı-seçkiliyin təbliğinə yol verilməməlidir;

- sağlamlığın və ətraf mühitin qorunmasına zidd hərəkətlərin təbliğ olunmasına yol verilməməlidir;

- məlumat azadlığına, şəffaflığına, obyektivliyinə, qərəzsizliyinə, ədalətliliyinə və plüralizmə xələl gətirilməməlidir;

- materiallar dəqiq və mümkün qədər müxtəlif baxış bucaqları diqqətə alınmaqla təqdim olunmalıdır;

- jurnalist üzərinə düşən maarifçilik missiyasını unutmamalı, fəaliyyətində bu xətti inkişaf etdirməlidir;

- faktların doğruluğuna əsaslanmaqla hadisələrə münasibətdə sağlam tənqidi düşüncə əsas götürülməlidir;

- insanların təhlükəsizliyinə dair zorakılıq, cinayət və s. bu kimi mənfi təzahürlərlə bağlı məlumatlar obyektiv tərzdə işıqlandırılmalı, onların təbliğinə yol verilməməli və təsirinə düşülməməlidir;

- əhalinin həssas qruplarına, uşaqların, yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli və mənəvi inkişafına ziyan vuran məlumat, o cümlədən təsvirlərdən istifadə olunmamalıdır;

- uşaqlara münasibətdə “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş tələblər əsas götürülməlidir;

- uşağa qarşı cinsi xarakter daşıyan cinayətlə bağlı məlumatda uşağın şəxsiyyəti, kimliyi gizli saxlanılmalıdır;

- insanların dini inanclarına, heysiyyatına, aid materiallarda irsi, cinsi, dini ayrıseçkilik, fiziki və əqli problemlərlə bağlı təfərrüatlara ehtiyyatla yanaşılmalıdır.

- zəruri hallarda yayılan materiallarda müvafiq yaş məhdudiyyətləri indikatorları tətbiq edilməlidir;

- parapsixologiya, mövhumatçılıq və xürafatın təbliğinə yol verilməməlidir;

- intihara cəhdlə bağlı xəbərlərin təsviri təqlid hissi oyatmamalı, mövzuya xüsusi həssaslıqla yanaşılmalıdır;

- jurnalist cinayətdə şübhəli bilinən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnu pozmamalıdır

 

Xəbər və şərh

- xəbər və şərh fərqləndirilməli, mənbəyi aydın təqdim olunmalıdır;

- jurnalist öz şərhində peşə davranış qaydalarının və jurnalistikanın təməl prinsiplərindən kənara çıxmamalıdır;

- jurnalist sitat gətirdiyi fikri təhrif etməməlidir;

- reklam materialları redaksiya və müəllif materiallarından fərqləndirilməli və bunun reklam olduğu xüsusi qeyd edilməlidir.

 

Xəbər mənbələri ilə iş

- şəffaf, mötəbər, dəqiq mənbələrlə işlənməlidir;

- mənbə işinə və ya bilavasitə özünə ziyan vura biləcəyi səbəbiylə özü haqda məlumatın verilməsini istəmədiyi halda, gizli saxlanılmalıdır;

- redaktorlar müxbirlərlə yanaşı, gizli mənbələri qiymətləndirmək məqsədilə onlar barədə məlumata sahib olmalıdırlar. Mənbə tam gizli qalmaq istədiyi halda, verilən məlumat yalnız ictimai maraq kəsb edəcəyi təqdirdə və digər alternativ mənbələr tərəfindən təsdiq edilərsə, yayımlana bilər;

- faktoloji məlumatlar ən azı iki fərqli və bir-birindən asılı olmayan mənbələrdən dəqiqləşdirilməlidir;

- gizli mənbə yalnız məhkəmənin tələbi ilə açıqlana bilər;

- mənbələrə qarşı ədalətli davranılmalı, açıqlamalar kontekstdən çıxarılmamalıdır.

 

Təkzib və düzəliş

Audiovizual və rəqəmsal platformalarda, çap mediasında redaksiyanın məhsulu kimi yayılmış materiallarda səhvlərin düzəldilməsində məqsəd çevik reaksiyanın verilməsi və mümkün qədər aydın, operativ şəkildə səhv və düzgün olanı izah etməkdir. Auditoriya səhvin necə və niyə düzəldildiyini başa düşə bilməlidir;

Səhv düzəldildikdən sonra izah məqsədilə “düzəliş” və ya “redaksiya qeydi” kimi ifadələrdən istifadə olunmalıdır;

Düzəliş – Bir məqalə, foto, məlumat, sərlövhə, qrafik element, video və ya digər materiallar əsaslı şəkildə düzəldilirsə, dəyişiklik izah edilməlidir;

Redaksiya qeydi – İctimai rəydə materialın peşəkarlıq standartlarına cavab vermədiyi iddiaları ortaya çıxarsa, “redaksiya qeydi” altında izahat verilməli, məsələyə aydınlıq gətirilməlidir;

Redaksiya dərc etdiyi və ya yayımladığı materialları silməməli, nəzərdən qaçırılmış və ya yenilənmiş məlumatlar olduğu halda, müvafiq əlavələr edərək onu dolğunlaşdırmalıdır;

Təkzib verilməsinin prinsip və detalları ilə bağlı ortaya çıxan məsələlərin aydınlaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının “Media haqqında” Qanununa istinad olunmalıdır.

 

Müəllif hüquqları

- plagiata və müəllif hüquqlarının pozulmasına yol verilməməlidir;

- digər media subyektinin materialından istifadə edərkən istinad edilməsi vacibdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, materialdan istifadə edərkən istinad edilməsi jurnalisti və təmsil etdiyi media qurumunu üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyətdən azad etmir;

- jurnalist materialında özünün gördükləri ilə digər mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları aydın fərqləndirməlidir;

- jurnalist redaksiya üçün hazırladığı materialı işlədiyi kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbərliyi ilə razılaşdırmadan başqalarına təklif edə bilməz;

- Mübahisəli hallarda “Müəllif hüquqları” haqqında, həmçinin “Media haqqında” qanunun müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı maddələrinə istinad olunmalıdır.

 

Sosial mediada jurnalistin davranışı

- jurnalist  sosial mediadan istifadə zamanı peşəkar davranış nümayiş etdirməli, təmsil etdiyi media subyektinin nüfuzuna və mövqeyinə xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir;

- sosial şəbəkələrdən götürülmüş audio, foto, video və digər materiallar media qurumunda yayımlanarkən həmin materialda olan və “hər kəs üçün açıq” paylaşıma açmayan şəxslərin maraqları, onların şəxsi həyatına hörmət prinsipi nəzərə alınmalıdır;

- sosial şəbəkələrdən götürülmüş informasiyanın ictimai əhəmiyyətinə və müəllifin statusuna diqqət yetirilməli, habelə məlumat əlavə mənbələrdən dəqiqləşdirilməlidir;

- jurnalist yayımlanmamış materialını təmsil etdiyi media subyektinin icazəsi olmadan sosial şəbəkələrdə yaymamalıdır.

 

Peşə etikası

Ciddi jurnalistika media etikasından kənarda mövcud deyildir. Peşə etikasının normaları özündə bunları ehtiva edir:

- jurnalist heç bir halda peşə fəaliyyətindən şəxsi mənafeyi üçün sui-istifadə etməməlidir;

- peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq ictimaiyyətə açıq olmayan tədbirlərə rəhbərliklə razılaşdırılmadan dəvətlər qəbul edilməməlidir;

- başqasının əvəzinə material hazırlamamalıdır;

- redaksiyanın sirri kimi qorunan məlumatların verilməsi qadağandır;

- jurnalist üzərinə peşəkar fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş heç bir öhdəlik götürməməlidir;

- redaksiyada yaradıcı kollektiv arasında, eləcə də rəhbər heyətlə işçilər arasında münasibətlər sağlam, hüquq müstəvisində və şəffaf formalaşmalıdır;

- jurnalist peşə həmrəyliyi prinsiplərinə sadiq qalmalıdır;

- redaksiyada çalışan əməkdaşlar redaksiyadan kənar davranışlarında və fəaliyyətlərində təmsil etdikləri media quruluşunun nüfuzunu qorumalıdır.